Spoštovani,

v enoti ZD Ljubljana - Moste-Polje s 24. 11. 2022 pričnemo z uvajanjem novega, varnejšega načina elektronske komunikacije preko portala za paciente na spletnem naslovu https://portal.zd-lj.si, ki bo nadomestil dozdajšnjo elektronsko pošto. O pričetku uvajanja Portala v enoti Moste-Polje bomo paciente obvestili preko elektronske pošte, spletne strani ZD Ljubljana in preko plakatov po enotah. V uvajalnem obdobju bo mogoča komunikacija preko elektronske pošte in preko portala, po tem obdobju pa le preko portala. 

Portal v ambulantah družinske medicine v nekaterih enotah že uporabljajo, postopoma pa ga bomo razširili na vse enote in druge dejavnosti. Komunikacija z ambulanto preko telefona, po navadni pošti ali osebno ostaja nespremenjena. 

Za dostop do portala za paciente je potrebna REGISTRACIJA.

Registracija na portal je možna na dva načina:
1. registracija z uporabo certifikatov SIGEN-CA in SIGOV-Ca ter s SI-PASS na portalu - https://portal.zd-lj.si/register ali
2. registracija z osebno identifikacijo v ambulanti - medicinsko osebje pacienta doda v sistem in pošlje dve kodi za registracijo (eno po e-pošti, drugo v sporočilu SMS); ki veljata 24 ur.

Za registracijo z osebno identifikacijo pri zdravniku v ambulanti so potrebni:

  • vaši osebni podatki (kartica zdravstvenega zavarovanja in identifikacijski dokument),
  • vaša številka mobilnega telefona ter
  • vaš elektronski naslov.

Pacient lahko pooblasti tudi drugo osebo, če sam nima lastnega elektronskega naslova in mobilne telefonske številke. V tem primeru pooblaščena oseba opravi postopek registracije, pooblastitelj pa podpiše pooblastilo. V kolikor je otrok mlajši od 15 let, otroku pooblastila ni potrebno podpisati, starš/skrbnik le opravi postopek registracije. V posameznih primerih je poleg postopka registracije potrebno še ročno dodajanje pooblastitelja s strani zdravstvenih delavcev, kar lahko uredite v terminih za osebno identifikacijo ali v ambulanti. V primeru, da je otrok starejši od 15 let, pa je lastnoročen podpis pooblastila potreben. Tudi to lahko uredite v terminih za osebno identifikacijo ali v ambulanti.

NAČIN REGISTRACIJE:

1. Po prejemu vseh zgoraj navedenih podatkov vas bo zdravstveno osebje ambulante dodalo v sistem in vam dodelilo dve kodi za registracijo*:

  1. eno kodo boste prejeli na vaš elektronski naslov,
  2. drugo kodo pa kot sporočilo SMS na vaš mobilni telefon.
  1. Na vaš elektronski naslov boste prejeli povezavo do portala.
  2. Ob kliku na povezavo se vam bo odprl obrazec Registracija z osebno identifikacijo pri zdravniku, kjer boste nadaljevali z registracijo.

*Registracijski kodi sta veljavni 24 ur.

TERMINI ZA REGISTRACIJO Z OSEBNO IDENTIFIKACIJO:

ZD Fužine
26.1., 7.00-13.00
30.1., 14.00-19.00
31.1., 7.00-13.00
2.2., 7.00-13.00
3.2., 14.00-19.00
6.2., 14.00-19.00
7.2., 7.00-14.00
9.2., 7.00-13.00
13.2., 7.00-13.00
14.2., 7.00-14.00
20.2., 14.00-19.00
21.2., 14.00-19.00
22.2., 7.00-13.00
23.2., 7.00-13.00
27.2., 7.00-13.00
28.2., 7.00-13.00

ZD Moste
26. 1., 7.00-14.00
30. 1., 14.00-19.00
31. 1., 7.00-14.00
6.2., 14.00-19.00
7.2., 7.00-13.00
9.2., 14.00-19.00
13.2., 14.00-19.00
16.2., 14.00-19.00
22.2., 7.00-19.00
23.2., 14.00-19.00
24.2., 7.00-13.00
27.2., 15.00-19.00
28.2., 15.00-19.00

ZD Polje

Vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 8.30 - 14.30.

Za registracijo z osebno identifikacijo naročanje NI potrebno. S seboj prinesite osebno izkaznico in zdravstveno kartico. V primeru, da pacient pooblašča drugo osebo naj prideta obe osebi skupaj.

NAVODILA ZA UPORABO PORTALA

NAVODILA ZA REGISTRACIJO Z OSEBNO IDENTIFIKACIJO NA PORTAL