Zaradi nepredvidenih dogodkov in večjega števila bolniških odsotnosti zaposlenih bomo z 29. 11. 2022 začasno preusmerili ambulante zdravstvenega varstva odraslih iz ZD Polje v ZD Fužine. Nova organizacija dela bo predvidoma trajala do konca decembra 2022. Za paciente, ki so ostali brez osebnega zdravnika v enoti Moste-Polje ali je le-ta bolniško odsoten, bodo v ZD Fužine organizirane dve akutni in kronična ambulanta. Paciente prosimo za potrpežljivost in strpnost.

Za naročanje po telefonu pacienti lahko pokličejo na telefonsko številko svojega izbranega osebnega zdravnika. V kolikor je le-ta odsoten, bo klic ustrezno preusmerjen v triažno ambulanto. Dodatne informacije so na voljo na telefonski centrali ZD Polje (01) 58 64 900 in triažni telefonski številki (01) 58 64 950.

Za naročanje po elektronski pošti lahko pacienti pišejo na dozdajšnje elektronske naslove za naročanje pri svojem izbranem osebnem zdravniku. V kolikor je le-ta odsoten, bodo sporočila v samodejnem odgovoru preusmerjena na skupni mail za naročanje: narocanje.zvo.polje@zd-lj.si.

Naročanje na obravnavo v ZD Fužine, kamor so začasno preusmerjene ambulante zdravstvenega varstva odraslih, bo mogoče tudi osebno v sprejemni pisarni zdravstvenega varstva odraslih od ponedeljka do četrtka med 7. in 19. uro ter petek med 7. in 13. uro. Za informacije v ZD Fužine pacienti lahko pokličejo na telefonsko številko (01) 54 72 800. Zaradi lažje organizacije dela priporočamo naročanje po telefonu ali po elektronski pošti. Odgovor na poslano elektronsko pošto bo pacient, v skladu s triažnim postopkom in ugotovljeno stopnjo nujnosti, prejel najpozneje v petih delovnih dneh.

V primeru življenske ogroženosti naj pacienti pokličejo 112.

Z morebitnimi dodatnimi spremembami bomo paciente pravočasno seznanili na naši spletni strani.