V Zdravstvenem varstvu žensk poteka redno delo vse dni v tednu od ponedeljka do petka v dveh izmenah po razporedu ginekologov.

Ob petkih popoldan od 12.30 do 19.00 dela samo en tim po razporedu.

V petek popoldan lahko poiščejo ginekološko pomoč pacientke, ki imajo izbranega osebnega ginekologa v ZDL.

 

GINEKOLOŠKA NUJNA MEDICINSKA POMOČ

Ob delavnikih med 7.00 in 19.00 uro nudijo nujno medicinsko pomoč v javno mrežo vključeni osebni ginekologi (po vnaprejšnjem dogovoru nadomestni ginekologi) v ambulantah zdravstvenega doma ali pri koncesionarjih. Praviloma sprejemajo vsak svoje opredeljene pacientke.

Ob sobotah, nedeljah, praznikih in ponoči, ko zdravstveno varstvo žensk ne deluje, nujne primere sprejema urgentna ginekološka ambulanta. Nahaja se na urgentnem bloku (ambulanta št.31) v centralni stavbi Kliničnega Centra. V ambulanti sta medicinska sestra in ginekolog za nujne primere prisotna 24 ur dnevno. Njihova telefonska številka je: 01 522 25 15.