PREGLEDI IN SVETOVANJE ZA NAČRTOVANJE DRUŽINE, KONTRACEPCIJE, PREPREČEVANJE SPOLNO PRENOSNIH BOLEZNI IN NEPLODNOSTI TER HORMONSKO NADOMESTNEGA ZDRAVLJENJA

 • Vključuje usmerjeno anamnezo in pregled, svetovanje, zdravljenje, predpisovanje zdravil na recept,
 • Ultrazvočna preiskava debeline endometrija enkrat letno pri ženskah, ki kontinuirano jemljejo hormonsko nadomestne preparate
 • Cepljenje proti HPV je samoplačniško

ZGODNJE ODKRIVANJE RAKA VRATU MATERNICE (projekt ZORA)

 • Pregledi z brisom (test PAP) na tri leta pri ženskah od 20. do 75. leta starosti
 • Na pregled se naročijo ženske same ali so vabljene v okviru nacionalnega programa ZORA. Ginekolog jih vabi le, če se tri leta ne javijo na pregled. Ženske po 64 letu starosti niso več vključene v presejalni program in lahko pridejo na pregled same. Če je bris negativen, veljajo zanje pravice iz programa do 74 leta starosti.
 • Pregledi in brisi na željo ženske v vmesnih letih so samoplačniški.
 • Svetovalni patronažni obisk pri ženski, ki se tri leta ne odzove vabilu na preventivni obisk na pobudo ginekologa.

ZGODNJE ODKRIVANJE RAKA DOJK

 • Pregled dojk enkrat na tri leta pri ženskah od 20. do 50. leta pri osebnem ginekologu in enkrat na dve leti pri starejših od 50 let v Centru za bolezni dojk.
 • Na pregled so vabljene z vabilo.
 • V primeru rizičnih in visoko rizičnih izda ginekolog napotnico za Center za bolezni dojk.
 • Mamografija enkrat na dve leti pri ženskah po 50. letu starosti in enkrat letno pri ženskah, ki jemljejo hormonske nadomestne preparate več kot 5 let. Napotnico izda zdravnik v Centru za bolezni dojk.
 • Projekt DORA vabi na mamografijo ženske v starosti od 50 do 69 let.

Predstavitveni video DORA

Ozaveščevalni video DORA za mlajše starostne skupine žensk