Začasna preusmeritev ambulant Zdravstvenega varstva odraslih iz ZD Polje v ZD Fužine bo podaljšana predvidoma še do konca januarja 2023. V ZD Polje bodo delovale ambulante za obravnavo kroničnih bolnikov in ambulanta za preveze oziroma nego ran. Prav tako v ZD Polje še naprej ostajajo ambulante Zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine, Zobozdravstvenega varstva, Specialistične ambulante za čeljustno ortopedijo, Ambulanta za ustno higieno, Patronažno varstvo in Laboratorijska diagnostika. Za paciente, ki so ostali brez izbranega osebnega zdravnika v enoti Moste-Polje ali je le-ta bolniško odsoten, so v ZD Fužine še naprej organizirane dve akutni in kronična ambulanta. Prosim vas za potrpežljivost in solidarnost. 

Za naročanje po telefonu lahko pokličete na telefonsko številko svojega izbranega osebnega zdravnika. V kolikor je le-ta odsoten, bo klic ustrezno, preko telefonske centrale, preusmerjen v triažno ambulanto. Dodatne informacije so na voljo na telefonski centrali ZD Polje (01) 58 64 900 in triažni telefonski številki (01) 58 64 950.

Za naročanje po elektronski pošti lahko pišete na dozdajšnje elektronske naslove za naročanje pri svojem izbranem osebnem zdravniku. V kolikor je le-ta odsoten, bodo sporočila v samodejnem odgovoru preusmerjena na skupni mail za naročanje: narocanje.zvo.polje@zd-lj.si.

Naročanje na obravnavo v ZD Fužine, kamor so začasno preusmerjene ambulante Zdravstvenega varstva odraslih (razen ambulant za obravnavo kroničnih bolnikov), bo mogoče tudi osebno v sprejemni pisarni zdravstvenega varstva odraslih od ponedeljka do četrtka med 7. in 19. uro ter v petek med 7. in 13. uro. Za informacije v ZD Fužine lahko pokličete na telefonsko številko (01) 54 72 800. Zaradi lažje organizacije dela priporočamo naročanje po telefonu ali po elektronski pošti. Odgovor na poslano elektronsko pošto boste, v skladu s triažnim postopkom in ugotovljeno stopnjo nujnosti, prejeli najpozneje v petih delovnih dneh.

V primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.

Z morebitnimi dodatnimi spremembami vas bomo pravočasno seznanili na naši spletni strani.