V Zdravstvenem domu Ljubljana pripravljamo vse potrebno za organizacijo ambulant za neopredeljene zavarovane osebe. Ambulante bomo v enotah ZD Ljubljana začeli vzpostavljati, ko bodo urejene tehnične zahteve s strani ZZZS za opredelitev pacientov. V prvem koraku bomo odprli skupaj 7 ambulant v 6 enotah: Bežigrad, Center, Moste-Polje, Šiška in Vič-Rudnik. Urniki in druge pomembne informacije bodo objavljene na naši spletni strani. Prednostno se bodo v ambulantah za neopredeljene zavarovane oseb v posamezni enoti opredeljevali tisti pacienti, ki so imeli izbranega osebnega zdravnika v tej enoti in imajo v njej tudi svojo zdravstveno dokumentacijo.

Za delo v ambulantah za neopredeljene zavarovane osebe se je prijavilo 20 zdravnikov, ki so zaposleni v ZD Ljubljana in 19 zdravnikov zunaj zavoda. Glede na število kadra, ki je na razpolago za delo v teh ambulantah, sprva ne bomo mogli zagotoviti opredelitve vsem pacientom, ki so trenutno brez osebnega zdravnika, saj bomo lahko odprli omejeno število ambulant. Ne glede na to pa bomo še vedno zdravstveno oskrbo zagotavljali vsem osebam, ki jo bodo potrebovali (tudi tistim, ki nimajo zdravnika več kot dve leti), in sicer v enotah, kjer so imeli osebnega zdravnika, torej v doslej že vzpostavljenih kroničnih, akutnih, administrativnih ambulantah in ambulantah za preveze ran. Če bo Ministrstvo za zdravje ugodilo naši pobudi, da se v ambulante za neopredeljene zavarovane osebe lahko vključijo tudi upokojeni, sobni zdravniki, mlajši specializanti, zdravniki zaposleni na ZZZS in ZPIZ itd., bomo naše kronične in akutne ambulante preoblikovali v ambulante za neopredeljene zavarovane osebe, kot jih predvideva Ministrstvo za zdravje. V tem primeru se bodo pacienti seveda lahko opredelili dodatno v ambulantah za neopredeljene.

Vsem pacientom svetujemo, da recepte za kronično terapijo, napotnice za kontrolne preglede, naročilnice za medicinske pripomočke naročijo pravočasno (vsaj 10 dni pred iztekom), saj bodo administrativne storitve praviloma urejene v roku enega tedna od naročila in res vljudno prosimo, da to pacienti upoštevajo.

Število ambulant bomo povečevali, v kolikor nam bo kadrovsko to dopuščalo. Želimo poudariti, da se hkrati trudimo za zaposlitev novih zdravnikov družinske medicine, kar se nam zdi edina prava rešitev, da ima vsak pacient svojega osebnega zdravnika.