Kdo se lahko opredeli v ambulantah za neopredeljene zavarovane osebe?
Opredelijo se lahko pacienti, starejši od 19 let, ki izbranega osebnega zdravnika nimajo. Osebe, ki so opredeljene v ambulantah za boljšo dostopnost, se ne morejo opredeliti v ambulantah za neopredeljene zavarovane osebe.

Kam vse se lahko opredelim v ZD Ljubljana?
ZD Ljubljana bo organiziral več ambulant za neopredeljene v naslednjih enotah: Bežigrad, Šiška, Moste-Polje in Vič-Rudnik. Pacientom svetujemo, da se opredelijo v tistem zavodu oz. enoti, kjer so imeli nazadnje izbranega osebnega zdravnika in kjer se hrani njihova zdravstvena dokumentacija ter se v primeru kronične bolezni tudi vodijo pri diplomirani medicinski sestri.

Za več informacij po posameznih enotah, kliknite tukaj (povezava).

Kako opravim opredelitev?
Opredelitev se opravi v ambulanti za neopredeljene neposredno ob obravnavi pacienta zaradi zdravstvenih težav.

Zavarovana oseba izvede izbiro na ambulanto za neopredeljene tako, da:
- podpiše listino »Izjava o izbiri osebnega zdravnika« (listina), pri čemer se podatki o osebnem zdravniku na listini ne izpolnijo;
- se izbira izvede v okviru splošne dejavnosti, pri čemer se izbira opravi na izvajalca in ne na konkretnega zdravnika.

Kje je sedaj moja zdravstvena kartoteka?
Zdravstvena kartoteka pacienta se hrani v enoti, kjer je pacient imel nazadnje izbranega osebnega zdravnika.

Opredelil sem se v ambulanti za neopredeljene v ZD Ljubjana, sedaj se pa selim v drug kraj bivanja. Ali lahko menjam ambulanto za neopredeljene?
Zavarovana oseba lahko v času izbire na ambulanto za neopredeljene izbere splošnega osebnega zdravnika ali izvede izbiro na ambulanto za neopredeljene pri drugem izvajalcu. V obeh primerih izbira na ambulanto za neopredeljene preneha.

Če zavarovana oseba zamenja ambulanto za neopredeljene pred potekom enega leta od prejšnje izbire na novi listini o izbiri osebnega zdravnika (rubrika 4) navede razlog zamenjave (npr. preselitev zavarovane osebe, nezaupanje, ipd.).

Prenos zdravstvene dokumentacije ob izbiri novega izbranega osebnega ali nove ambulante za neopredeljene se izvede tako, kot je to določeno v Navodilu izvajalcem za uresničevanje pravice zavarovanih oseb do izbire osebnega zdravnika.

Imel sem zdravnika, ki je uporabljal »portal za paciente« – ali ga lahko še naprej?
Urejamo način, da bomo omogočili uporabo »portala za paciente« vsem, ki bodo opredeljeni v ZDL. Osebe opredeljene na ambulante za neopredeljene bodo tako lahko dostopale do portala za paciente in naročale svojo redno terapijo, napotnice in medicinsko tehnične pripomočke. Mogoče bo tudi naročanje bolniških listov. 

Opredeljen sem v ambulanti za neopredeljene ZD Ljubljana Bežigrad, na pregled pa bi prišel v enoto Šiška, saj mi je bližje. Ali je to mogoče?
Opredeljeni pacienti se morajo v primeru zdravstvenih potreb obravnavati v ambulanti, kjer so  opredeljeni, ne glede na to ali gre za opredelitev na zdravnika ali opredelitev na zavod, kot je to v ambulanti za neopredeljene. V ambulanti se hrani tudi vsa zdravstvena dokumentacija, prav tako pa tak način dela zagotavlja večjo kontinuiteto zdravstvene obravnave.

V enoti, kjer sem imel nazadnje izbranega osebnega zdravnika ambulanta za neopredeljene še ne deluje. Kaj naj naredim?
Ambulanta za neopredeljene se bodo v januarju postopoma odpirale v enotah Bežigrad, Moste-Polje, Šiška in Vič-Rudnik. Prosimo, da pacienti počakajo na pričetek delovanja ambulante v tisti enoti, kjer so imeli nazadnje izbranega osebnega zdravnika. O pričetku odprtja ambulant in njihovem urniku bomo paciente sprotno obveščali.

Imam izbranega otroškega osebnega zdravnika (pediatra), vendar sem starejši od 19 let. Ali se lahko opredelim v ambulanti za neopredeljene?
Oseba, starejša od 19 let, ki ima izbranega otroškega osebnega zdravnika, se ne šteje kot oseba brez osebnega izbranega zdravnika. Posledično se ne more opredeliti v ambulanti za neopredeljene.

Moj osebni zdravnik je začasno/trajno odsoten. Ali se lahko opredelim v ambulanti za neopredeljene?
Osebe, ki ima osebnega zdravnika, ki je pa začasno/trajno odsoten, se obravnava pri nadomestnem zdravniku. Prosimo, da se v takem primeru obrnete na enoto ZD, kjer imate osebnega zdravnika za več informacij. 

Ali se lahko opredelim v ambulanti za neopredeljene, če sem tujec, ki je v Sloveniji na izmenjavi oz. delam?
V ambulanti za neopredeljene se lahko opredeli vsakdo, ki je vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje in ima pravico do izbranega osebnega zdravnika (IOZ). Svojo pravico do IOZ lahko preverite pri ZZZS. Ali je zavarovana oseba tujec ali Slovenec (in ima urejeno obvezno zdr. zavarovanje), pri tem ni relevantno.