V ZD Ljubljana - Šiška, Derčeva ulica 5, trenutno delujeta dve ambulanti za neopredeljene zavarovane osebe, ki sta dosegli glavarinski količnik in ne moreta več opredeliti novih pacientov. Ne glede na to, se ob zdravstvenih težavah na ambulanti lahko obrnejo vsi, ki so imeli v enoti Šiška izbranega osebnega zdravnika.

ORDINACIJSKI ČAS AMBULANTE ZA NEOPREDELJENE ŠIŠKA 1

ponedeljek: 7.00-11.00
torek: 15.00-19.00
četrtek: 7.00-11.00 in 15.00 - 19.00

Naročanje na pregled je na telefonsko številko 01 5815 357 v ordinacijskem času ambulante. Elektronska komunikacija z ambulanto za neopredeljene paciente poteka preko Portala za paciente.


ORDINACIJSKI ČAS AMBULANTE ZA NEOPREDELJENE ŠIŠKA 2

ponedeljek: 7.00-11:00
sreda: 7.00 – 11.00
četrtek: 7.00 - 11.00

Naročanje na pregled je na telefonsko številko 01 5815 376 v ordinacijskem času ambulante. Elektronska komunikacija z ambulanto za neopredeljene paciente poteka preko Portala za paciente. 

Pacienti, ki so do nedavnega imeli osebnega zdravnika v enoti Šiška, a se niso mogli opredeliti v ambulanti za neopredelje paciente, za naročanje receptov, napotnic, nenujne preglede lahko pišejo na elektronski naslov narocanje.ambulanta18.sis@zd-lj.si.

Glede na število kadra, ki je na razpolago za delo v ambulantah za neopredeljene, sprva ne bomo mogli zagotoviti opredelitve vsem pacientom, ki so trenutno brez osebnega zdravnika. Ne glede na to pa bomo še vedno zdravstveno oskrbo zagotavljali vsem osebam, ki jo bodo potrebovali, in sicer v enotah, kjer so imeli osebnega zdravnika, torej v doslej že vzpostavljenih kroničnih, akutnih, administrativnih ambulantah in ambulantah za preveze ran. Vsem pacientom svetujemo, da recepte za kronično terapijo, napotnice za kontrolne preglede, naročilnice za medicinske pripomočke naročijo pravočasno (vsaj 10 dni pred iztekom), saj bodo administrativne storitve praviloma urejene v roku enega tedna od naročila in res vljudno prosimo, da to pacienti upoštevajo.