V ZD Ljubljana - Vič-Rudnik, PE Rudnik, Rakovniška ulica 4, pričenja z današnjim dnem delovati prva ambulanta za neopredeljene zavarovane osebe, v kateri se bodo prednostno opredeljevali pacienti, ki so imeli v ZD Rudnik nazadnje izbranega osebnega zdravnika in imajo v tej enoti tudi svojo zdravstveno dokumentacijo. Opredeljevanje pacientov bo potekalo sprotno ob njihovi obravnavi zaradi zdravstvenih težav.

Ordinacijski čas ambulante za neopredeljene ZD Rudnik:

ponedeljek

14.00 - 18.00

torek

7.00 - 11.00

sreda

14.00 – 18.00

četrtek

14.00 – 16.00

petek

7.00 – 11.00

Naročanje na pregled v ambulanti za neopredeljene paciente je obvezno. Vse informacije v zvezi s tem so objavljene na naši spletni strani.

Dodatne ambulante za neopredeljene se bodo v januarju odprle tudi v preostalih enotah ZD Ljubljana in v njih se bodo prednostno opredeljevali pacienti, ki so v teh enotah izgubili osebnega zdravnika. O pričetku odprtja preostalih ambulant in njihovem urniku bomo javnost sprotno obveščali.

Glede na število kadra, ki je na razpolago za delo v ambulantah za neopredeljene, sprva ne bomo mogli zagotoviti opredelitve vsem pacientom, ki so trenutno brez osebnega zdravnika. Ne glede na to pa bomo še vedno zdravstveno oskrbo zagotavljali vsem osebam, ki jo bodo potrebovali, in sicer v enotah, kjer so imeli osebnega zdravnika, torej v doslej že vzpostavljenih kroničnih, akutnih, administrativnih ambulantah in ambulantah za preveze ran. Vsem pacientom svetujemo, da recepte za kronično terapijo, napotnice za kontrolne preglede, naročilnice za medicinske pripomočke naročijo pravočasno (vsaj 10 dni pred iztekom), saj bodo administrativne storitve praviloma urejene v roku enega tedna od naročila in res vljudno prosimo, da to pacienti upoštevajo.