Veseli nas, da ste si ali si boste v našem zavodu izbrali osebnega zobozdravnika.

IZBIRA OSEBNEGA ZDRAVNIKA JE POMEMBNA ODLOČITEV, ZATO O NJEJ TEMELJITO RAZMISLITE 

Na osnovi pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja imate pravico do proste izbire zobozdravnika (163. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja), vendar vam priporočamo, da pri izbiri upoštevate zobozdravnikovo strokovno usmeritev.

  • Odrasli si izberete svojega osebnega zobozdravnika v Zobozdravstvenem varstvu odraslih.
  • Za otroke in mladino do 19 leta starosti izberite osebnega zobozdravnika v zobozdravstvenem varstvu otrok in mladine. Ambulante za šolsko mladino so tudi na osnovnih šolah.