V ZD Ljubljana se je uspešno končala obnovitvena zunanja presoja sistema kakovosti Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje SIQ. ZD Ljubljana je obnovil certifikata ISO 9001:2015 in EN 15224:2016, mednarodni evropski standard za zdravstvo.

Zunanji presojevalci so po dveh dneh presoje izrekli številne pohvale za največji zdravstveni zavod v osnovnem zdravstvu. Med drugim so poudarili prijetno komunikacijo, predane zaposlene, vodstvo, ki se izjemno trudi, skrb za javno zdravstvo, dobre delovne pogoje. Pohvalili so vpeljavo različnih novosti: »pediatrični trak«, »laični svetovalec«, »rdeči alarm«, »krožki kakovosti«, Simulacijski center, Inštitut za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva, ki sta unikum v slovenskem prostoru in osnovnem zdravstvu. Kot dobro so presojevalci izpostavili tudi izhodne razgovore kadrovske službe, vlaganje v sodobno opremo, pobudo za uporabo tabličnih računalnikov v patronažni službi. Presoja ni pokazala neskladnosti, kar so presojevalci izpostavili kot redkost. Podanih pa je bilo nekaj priporočil za izboljšave, ki nam bodo pomagala, da bomo svojo dejavnost še izboljšali.

V ZD Ljubljana smo ponosni, da smo nosilci certifikata kakovosti že od leta 2012. Sistem vodenja kakovosti in njegova implementacija spodbuja razmišljanja ter iskanje novih, bolj racionalnih poti, v naši notranji organizaciji in odnosih med pacienti oziroma zdravstvenimi delavci. V tem kontekstu želimo biti konkurenčni, v zdravstvenem prostoru pa prepoznavni po odličnosti, boljšemu pristopu do storitev in razvoju ZD Ljubljana.