Pacienti imate možnost, da podate oceno, v kolikšni meri ste bili zadovoljni z nekaterimi vidiki kakovosti svoje zdravstvene obravnave pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti. To lahko storite preko kratkega vprašalnika, ki je preveden v več jezikov in v elektronski obliki dostopen na portalu zVem.

Izpolnjevanje vprašalnika, ki terja manj kot pet minut, je prostovoljno in anonimno, izpolniti pa ga je potrebno v roku najmanj treh mesecev po zaključku zdravstvene obravnave. Pri tem se kot zaključek zdravstvene obravnave pojmuje zaključek posamezne ambulantne ali bolnišnične obravnave ali obravnave na domu (en obisk, posamezna hospitalizacija v zavodu ali storitev na domu). Pacient praviloma izpolni vprašalnik sam, kadar pa tega ne zmore, lahko to v njegovem imenu storijo njegovi svojci, skrbniki ali drugi.

Rezultati ankete bodo v anonimizirani obliki posredovani izvajalcem zdravstveni dejavnosti, kar bo izvajalcem omogočalo pregled in izvedbo potrebnih ukrepov.

Več informacij: https://www.gov.si/teme/kakovost-zdravstvenega-varstva/

Metodologija za ugotavljanje kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu v skladu s 14. členom Uredbe o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu (Uradni list RS, št. 98/08 in 55/17 – ZPacP-A), ki jo je sprejelo Ministrstvo za zdravje. 

* Ankete ne izvaja Zdravstveni dom Ljubljana. ZD Ljubljana bo seznanjen le z anonimiziranimi rezultati ankete.