• če ne opredeljuje več, ker že presega število opredeljenih pacientov
  • če ga zavarovana oseba želi izbrati v nasprotju s pravili (npr. odrasla oseba zobozdravnika za otroke in mladino…)
  • če s pacientom nikakor ne moreta vzpostaviti sodelovanja, ali prihaja do situacij nasilja, lahko zobozdravnik vloži zahtevek za odklonitev pacienta po postopku, ki ga predpisuje ZZZS