V zobozdravstvenem varstvu odraslih poteka redno delo vse dni v tednu od ponedeljka do petka v dveh izmenah po razporedu zdravnikov.

ZOBOZDRAVSTVENA NUJNA MEDICINSKA POMOČ (ZNMP)

ZNMP je organizirana ob sobotah, nedeljah in praznikih od 8.00 do 13.00 ( sprejem do 12.30) v kletnih prostorih Zdravstvenega doma Ljubljana - Center, Metelkova ul. 9, Ljubljana.

Ob delavnikih med 7.00 in 19.00 uro nudijo zobozdravstveno nujno medicinsko pomoč osebni zobozdravniki v zdravstvenem domu, v njihovi odsotnosti pa na vseh lokacijah določeni zobozdravniki za sprejemanje nujnih primerov in koncesionarji.

NOČNA ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA (NZA)

NZA deluje vsako noč med 21.00 in 4.00 uro v prostorih Zdravstvenega doma Ljubljana - Center, Metelkova 9, Ljubljana.

Delovanje NZA s financiranjem omogoča Mestna občina Ljubljana. Zobozdravstvena nujna pomoč je namenjena meščankam in meščanom Ljubljane, sprejema pa tudi občane iz drugih krajev in tujce. Storitve so nadstandardna dejavnost, kar pomeni, da ne sodijo med pravice obveznega zdravstvenega zavarovanja in so tako samoplačniške.