ISCPC23 bannerji SLO 0707 1250x260

Le še dober teden nas loči od 2. mednarodne znanstvene konference, ki je edina v Sloveniji in ena od redkih v svetu, ki se osredotoča na medprofesionalno oskrbo v osnovnem zdravstvu, pri tem pa temelji na znanstvenem pristopu. Glavne teme konference so:

  • integrirana oskrba na primarni ravni
  • kakovost in varnost medpoklicnega dela na primarni ravni
  • trajnost in planetarno zdravje na primarni ravni
  • medpoklicno izobraževanje in usposabljanje v zdravstvu s simulacijami in drugimi novimi pristopi

Za Slovenijo konferenca pomeni dvig ugleda na področju primarnega zdravstvenega varstva, prav tako za ZD Ljubljana kot največjo institucijo na primarni ravni. Poudarja predanost k znanstvenemu razvoju, inovacijam in kakovostni zdravstveni oskrbi. Hkrati pa je to priložnost za predstavitev slovenskega zdravstvenega sistema in dosežkov na mednarodnem odru, kar lahko privabi tuje strokovnjake ter spodbudi mednarodno sodelovanje in izmenjavo idej.

Konferenca predstavlja most med teoretičnim znanjem, prakso in mednarodnim sodelovanjem. Povezuje zdravstvene strokovnjake, raziskovalce in upravljalce, da skupaj oblikujejo boljšo prihodnost za primarno zdravstveno oskrbo. S svojo raznolikostjo tem in udeležencev prispeva k izmenjavi idej, izboljšanju praks ter krepitvi kakovosti oskrbe, kar ima dolgoročne pozitivne učinke na zdravje posameznikov in skupnosti.

Izkoristite priložnost in se prijavite! https://www.iscpc.si/index.php/registration