• Vaš izbrani osebni zobozdravnik, ki ga obiščete, opravi pregled, in če je potrebno vas napoti na laboratorijske preiskave, rentgensko slikanje,... Pri prvem obisku vas zobozdravnik poprosi, da izpolnite vprašalnik o zdravju.
  • Na osnovi ugotovitev začne z zdravljenjem bolezni zob in obzobnih tkiv ter z zobnoprotetično in estetsko rehabilitacijo ob izgubi zob.
  • V primerih, ko so potrebne zahtevnejše preiskave in posvetovanje z drugimi specialisti, vas napoti k specialistu v specialistično ambulanto ali v bolnišnico.
  • Vodi vso vašo zobozdravstveno dokumentacijo.
  • Predpiše vam zdravila na recept
  • Predlog za začasno zadržanost od dela poda vašemu osebnemu zdravniku, ki vam izda obrazec o bolniškem staležu za vašega delodajalca.
  • Pred začetkom zdravljenja ali rehabilitacije se boste z zobozdravnikom dogovorili o obsegu in vrsti storitev, možnem izboru materialov in doplačilu storitev in materialov. Na osnovi individualnega svetovanja in izdanega predračuna za različne možne rešitve, boste izbrali za vas najbolj ustrezno rešitev. Za vse opravljene storitve, ki ste jih doplačali, morate prejeti račun.
  • Podrobneje so vaše pravice do zobozdravstvene obravnave opisane v Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja.