Veseli nas, da ste si ali si boste v našem zavodu izbrali osebnega zobozdravnika zase ali za svojega otroka.

IZBIRA OSEBNEGA ZOBOZDRAVNIKA JE POMEMBNA ODLOČITEV, ZATO O NJEJ TEMELJITO RAZMISLITE 

Na osnovi pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja imate pravico do proste izbire zobozdravnika (163. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja), vendar vam priporočamo, da pri izbiri upoštevate zobozdravnikovo strokovno usmeritev.

  • Za otroke in mladino do 19. leta starosti izberite osebnega zobozdravnika v zobozdravstvenem varstvu otrok in mladine. Ambulante za šolsko mladino so tudi na osnovnih šolah.
  • Starejši od 19 let si izberete svojega osebnega zobozdravnika v zobozdravstvenem varstvu odraslih.