Osebnega zobozdravnika ste si ob podpisu »izjave o izbiri« izbrali za obdobje NAJMANJ ENEGA LETA.

V primeru, da boste zamenjali osebnega zobozdravnika po enem letu, pri novemu izbranemu osebnemu zobozdravniku samo podpišete izjavo o izbiri.

Osebnega zobozdravnika lahko zamenjate tudi prej:

  • če se preselite za stalno ali daljše časovno obdobje
  • če je zobozdravnik odsoten več kot tri mesece
  • če pride med vami ali zobozdravnikom do nesoglasji ali nesporazuma
  • če Ministrstvo za zdravje ali Zdravniška zbornica Slovenije ugotovi, da postopki zdravljenja niso bili v skladu z doktrino stroke in je to razlog za nezaupanje

 V primeru, da boste osebnega zobozdravnika zamenjali prej kot v enem letu, morate ob podpisu izjave o izbiri navesti tudi razlog zamenjave.