• če ne opredeljuje več, ker že presega število opredeljenih pacientov
  • zaradi lokacijske oddaljenosti pacientu nebi mogli nuditi oziroma zagotoviti vseh storitev za katere je pooblaščen
  • če ga zavarovana oseba želi izbrati v nasprotju s pravili (npr. za otroka zobozdravnika za odrasle…)
  • če s pacientom nikakor ne moreta vzpostaviti sodelovanja ali prihaja do situacij nasilja, lahko zobozdravnik vloži zahtevek za odklonitev pacienta po postopku, ki ga predpisuje ZZZS.