V zobozdravstvenem varstvu otrok in mladine poteka redno delo vse dni v tednu od ponedeljka do petka v dveh izmenah po razporedu zdravnikov.

ZOBOZDRAVSTVENA NUJNA MEDICINSKA POMOČ (ZNMP)

ZNMP je organizirana ob sobotah, nedeljah in praznikih od 8.00 do 13.00 (sprejem do 12.30) v kletnih prostorih Zdravstvenega doma Ljubljana - Center, Metelkova ul. 9, Ljubljana.

Ob delavnikih med 7.00 in 19.00 uro nudijo zobozdravstveno nujno medicinsko pomoč osebni zobozdravniki v zdravstvenem domu, v njihovi odsotnosti pa na vseh lokacijah določeni zobozdravniki za sprejemanje nujnih primerov in koncesionarji.