Specialist ortodont ugotavlja nepravilnosti v rasti in razvoju zobovja. Praviloma gre za manjše ali večje razvojne odklone, ki jih je moč z ortodotskim zdravljenjem povsem ali vsaj delno popraviti. Pri tem ortodont uporablja ortodontske aparate in pristope.

Za ortodonta vam izda napotnico otrokov osebni zobozdravnik. Na pregled se morate predhodno naročiti osebno, po telefonu ali po e-pošti.

Na prvem obisku boste prejeli zloženko »Ortodontija in njene posebnosti«, v podpis pa obrazec Ortodontsko zdravljenje in Dogovor o ortodontskem zdravljenju.