• Informacije o patronažni službi dobite pri osebnem zdravniku ali na spletni strani zdravstvenega doma.
  • Če vaš osebni zdravnik (nadomestni zdravnik) ob vašem obisku v ordinaciji ali ob obisku na domu ugotovi, da potrebujete zdravstveno nego na domu, izda »delovni nalog«. Delovni nalog pošlje patronažni službi, ki vas nato obišče.
  • Če je zdravstvena nega na domu nadaljevanje bolnišnične zdravstvene nege, praviloma ob odpustu iz bolnišnice obvestijo tudi odgovorno patronažno medicinsko sestro. »Delovni nalog« vaš osebni zdravnik napiše naknadno. V primerih, ko je potreben poseg pa boste morali pridobiti delovni nalog prej.
  • V nekaterih primerih bodo vam ali vašim svojcem ob odpustu iz bolnišnice naročili, da sami pokličete patronažno službo in vam dali navodila kar v roke. V takem primeru nato sami obvestite osebnega zdravnika, da ste že doma in se dogovorite za pregled.
  • V primeru, da se vam zdravstveno stanje med obiski poslabša ali se patronažna medicinska sestra ne oglasi, kot je bilo dogovorjeno, sami pokličite patronažno službo in se dogovorite za obisk.
  • V primerih, ko vas obiskujejo socialni oskrbovalci Zavoda za oskrbo na domu, lahko le-ti ugotovijo, da potrebujete zdravstveno nego in obvestijo patronažno službo ali osebnega zdravnika.
  • Za preventivni obisk pri nosečnici, otročnici, novorojenčku, dojenčku, invalidu, kronično bolnem idr., patronažna medicinska sestra najavi svoj obisk po telefonu. Ob obisku drugega pacienta v soseščini, lahko brez najave osebno potrka tudi na vaša vrata, in se takrat, če je potrebno, naroči za obisk kasneje. Najavi se lahko tudi po pošti.

POMEMBNO JE VEDETI

Ob obisku se patronažna medicinska sestra predstavi in identificira s prav za ta namen izdanim dokumentom. Na plastificirani kartici so navedeni naslednji podatki: ime, priimek, fotografija, ustanova, patronažna služba, matična številka.

V primeru, da ob zdravstveni negi nastane večja količina kužnih odpadkov, jih patronažna medicinska sestra v zavezani rumeni vrečki ali hermetično zaprtem zabojniku pusti na bolnikovem domu do odvoza, ki ga opravi uslužbenec ZDL (tudi on se identificira s prav za ta namen izdanim dokumentom, ki ima navedene vse že prej naštete podatke).