Na fizioterapijo vas napoti vaš izbrani osebni zdravnik ali napotni zdravnik, ki ga je osebni zdravnik za to pooblastil na napotnici.

Na fizioterapijo se morate naročiti sami. Ker je na "delovnem nalogu" vaš napotni zdravnik podal pomembne informacije fizioterapevtu, se praviloma naročite na fizioterapijo osebno in le v določenih primerih po telefonu (po dogovoru lahko nalog pošljete tudi po faksu).

ČE ZARADI KAKRŠNEGAKOLI RAZLOGA NE BOSTE PRIŠLI NA PREGLED, O TEM OBVESTITE ZDRAVNIKA, ČE JE LE MOGOČE PRAVOČASNO