Na fizioterapijo vas napoti vaš izbrani osebni zdravnik ali napotni zdravnik, ki ga osebni zdravnik za to pooblasti na napotnici.

Naročanje na fizioterapevtsko obravnavo je možno:

  • po pošti
  • osebno od ponedeljka do petka od 6:30 ure do 19:30 ure

Za več informacij glede naročanja nam lahko pišete na elektronski naslov. Za telefonske informacije smo dosegljivi v ordinacijskem času od ponedeljka do petka od 6:30 ure do 19:30 ure. Priporočamo, da nas zaradi narave dela v ambulanti pokličete v času od 12:00 do 14:00.
Elektronski naslovi in telefonski kontakti so navedeni na spletni strani ZDL v urnikih izvajalcev.                                                                                  

Elektronsko naročanje preko portala narocanje.ezdrav.si trenutno še ni možno, dobite pa informacijo o naši čakalni dobi na https://cakalnedobe.ezdrav.si/.

Delovni nalog je potrebno predložiti v zakonsko določenem roku po izdaji tega:

  • 7 dneh, če je označena stopnja nujnosti ZELO HITRO
  • v 21 dnehza stopnji nujnosti HITRO in REDNO

Izvajamo triažo napotne listine. V primeru, da se stopnja nujnosti, navedeni na napotni listini in  ugotovljeni ob triaži razlikujeta, velja stopnja nujnosti, ki se ugotovi ob triaži.

Zaradi organizacije dela vas prosimo, da na obravnavo prihajate točno in redno, vsako morebitno odsotnost v najkrajšem možnem času sporočite preko e-pošte ali po telefonu. V primeru opravičenega izostanka vas bomo razporedili na prvi prosti termin. V primeru izostanka iz neopravičenih razlogov vas bomo skladno z ZPacP in Pravilnikom, umaknili iz čakalne vrste.