Na Radiološkem oddelku  opravljamo preiskave, na katere se je potrebno predhodno telefonsko ali e-poštno naročiti.

  • ponedeljek, torek, sreda, četrtek in petek med 11.00 in 14.00 uro

Hvala za razumevanje!

Na ultrazvok trebuha se morate predhodno naročiti in ustrezno pripraviti po navodilu, ki ga prejmete skupaj s terminom pregleda.

Naročanje poteka v vseh oblikah po urniku: telefonsko, elektronsko (elektronski naslov: narocanje.rtg-cen@zd-lj.si), preko e-portala ali poštno.

Otroci lahko opravijo preiskavo pri nas od dopolnjenega 14. leta starosti dalje.

Potrebujete napotnico svojega osebnega zdravnika ali specialista, ki ga je osebni zdravnik pooblastil na napotnici. Napotnico morate predložiti v zakonsko predvidenem času glede na stopnjo nujnosti (NUJNO (1): v 24 urah od izdaje, ZELO HITRO (4): v 7 dneh od izdaje, HITRO (2) in REDNO (3): v naslednjih 21 dneh od izdaje), sicer bo neveljavna in vas ne bomo mogli naročiti na preiskavo, ampak boste potrebovali novo napotnico. Priprava na preiskavo je potrebna, sicer preiskave ni možno natančno opraviti, saj je ultrazvočna preglednost slaba. Izvide preiskave prejmete takoj.

ČE ZARADI KAKRŠNEGAKOLI RAZLOGA NE BOSTE PRIŠLI NA PREISKAVO, O TEM OBVESTITE OSEBO, PRI KATERI STE SE NAROČILI, ČE JE LE MOGOČE PRAVOČASNO, DA LAHKO POKLIČEMO NASLEDNJEGA V ČAKALNI VRSTI IN S TEM PRISPEVAJTE H KRAJŠANJU ČAKALNE DOBE.

Dodatne informacije lahko dobite po telefonu 01 555 21 47 od ponedeljka do četrtka od 11.00 do 14.00 ure.

Naročeni pacienti se za UZ pregled trebuha zglasijo na sprejemnem okencu Radiološkega oddelka.

 

URNIK TELEFONSKEGA NAROČANJA V ZDL - CENTER

ponedeljektoreksredačetrtekpetek
11.00 - 14.00 11.00 - 14.00 11.00 - 14.00 11.00 - 14.00 11.00 -14.00

 

UZ pregledi se izvajajo vsak dan od 7.00 - 19.00, razen petka med 7.00 in 13.00.  

UZ preglede izvajajo specialisti radiologije: Larisa Vengar, Ana Rogić Rebec in Žana Blagojević, Duško Zagoranski.