V ZDL opravljajo laboratorijsko diagnostiko v različnem obsegu na lokacijah:
  • ZDL - Bežigrad na Kržičevi 10
  • ZDL - Bežigrad, PE Črnuče, Primožičeva 2
  • ZDL - Center  na Metelkovi 9
  • ZDL - Moste-Polje na Prvomajski 5
  • ZDL - Moste-Polje, PE Fužine, Preglov trg 14
  • ZDL - Moste-Polje, PE Polje, Cesta 30. avgusta 2
  • ZDL - Šiška na Derčevi 5
  • ZDL -  Vič-Rudnik na Šestovi 10
  • ZDL - Vič-Rudnik, PE Rudnik na Rakovniški 4
  • ZDL- Šentvid, Ob zdravstvenem domu 1