Za obravnavo se lahko odločijo otrokovi starši ali mladostniki sami. Predlog ali pobudo za obravnavo lahko dajo tudi izbrani zdravnik, šolska svetovalna služba, svetovalna služba v vrtcu itd.

V vsakem primeru potrebujete delovni nalog, ki napiše izbrani zdravnik otroka ali mladostnika (za posameznega strokovnjaka, npr. logopeda, spec.pedagoga, psihologa...) ter kartico zdravstvenega zavarovanja.

Naročanje poteka osebno ali po telefonu - informacije o telefonskih številkah in času naročanja najdete na povezavi Urniki CDZ. V Centru za duševno zdravje ob naročanju potrebujemo podatke, ki jih lahko pridobimo le na podlagi komunikacije s pacienti, zato se elektronskega naročanja NE poslužujemo.

Prosimo vas, da s seboj prinesete vse izvide, ki jih imate.

 

ČE ZARADI KAKRŠNEGAKOLI RAZLOGA NE BOSTE PRIŠLI NA OBRAVNAVO, O TEM ČIM PREJ OBVESTITE OSEBO, PRI KATERI STE SE NAROČILI.