Za obravnavo v CDZOM se lahko odločijo otrokovi starši ali mladostniki sami. Predlog ali pobudo za obravnavo lahko dajo osebni zdravnik ali drugi zdravniki specialisti, šolska svetovalna služba, svetovalna služba v vrtcu, strokovni delavci v različnih nevladnih organizacijah in drugi.

Za prvi obisk v CDZOM potrebujete za kliničnega psihologa napotnico, za psihologa, logopeda, specialnega pedagoga in socialnega delavca pa delovni nalog. Napotno listino izda osebni zdravnik ali drug zdravnik specialist, pri katerem je otrok obravnavan. Pri vsakem obisku potrebujete kartico zdravstvenega zavarovanja.

Naročanje poteka po elektronski pošti, po telefonu in z napotnico preko sistema e-zdravje. Vsako napotitev triažiramo in posledično lahko spremenimo stopnjo nujnosti. Prosimo vas, da nam za čim bolj učinkovito načrtovanje obravnave ob naročanju poleg napotnega dokumenta posredujete tudi vse pomembne izvide, ki so povezani z razlogom, zaradi katerega se naročate ter morebitna poročila šole, vrtca, centra za socialno delo ali druge pomembne informacije. Da vas bomo lahko kontaktirali, potrebujemo tudi telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi.

Informacije o telefonskih številkah in času naročanja najdete na povezavi Urniki CDZ.