Fizikalna in rehabilitacijska medicina je samostojna specialnost, ki se ukvarja z izboljševanjem telesnih in psihičnih funkcij pri kroničnih bolnikih, kar jim omogoča večjo dejavnost in boljšo kakovost življenja. Pacient je individualno obravnavan glede na osebne in okoljske dejavnike, delo

Program dela:

 • Usmerjena anamneza, klinični pregled in diagnostika, ki vključuje vse dimenzije telesnih funkcij, povezanih z rehabilitacijo, skladno z merili mednarodnega klasificiranja
 • Ocenjevanje in vrednotenje omejitev glede na rehabilitacijski proces
 • Napotitev na diagnostične preiskave (RTG, UZ, MRI in drugo), ki so potrebne za opredelitev strukturnih sprememb
 • Izdelava rehabilitacijskega načrta
  Pacient je individualno obravnavan glede na potrebe in možnosti. Pri starejši populaciji gre predvsem
  za degenerativne spremembe, ki so neozdravljive. Pomembna je predvsem edukacija, kako lajšati
  bolečine in kako ohraniti obstoječe funkcije. Cilj je povečati gibljivost in mišično moč ter tako izboljšati
  kvaliteto življenja
 • Predpisovanje fizikalne in delovne terapije, ki jo opravljajo drugi izvajalci rehabilitacijskega tima
 • Predpisovanje zdravil za ponovno vzpostavitev in izboljšanje telesne funkcije, na primer zdravljenje bolečine, protivnetno zdravljenje, uravnavanje mišičnega tonusa ipd
 • Predpisovanje medicinsko tehničnih pripomočkov (MTP) s pooblastili sekundarnega nivoja. Svetovanje glede obutve, ortoz in vložkov
 • Ocena stanja in izida rehabilitacijske obravnave po končanem zdravljenju, tudi prognoza in priporočila za nadaljnje ukrepe. Ocenijo se tudi pomembni dejavniki doma in v službi, napišemo tudi mnenje za obravnavo na invalidski komisiji
 • Sodelovanje s specialisti sorodnih medicinskih panog, po potrebi napotitev bolnika k nevrologu, nevrokirurgu, ortopedu, revmatologu ali za sprejem v bolnišnico
 • Edukacija bolnika
  V obdobju odraščanja je najpogostejša patologija slaba drža, bolečine zaradi rasti in pa sum zaradi
  nepravilnega razvoja, drugih patoloških stanj ali športnih poškodb. Delujemo preventivno in kurativno.
  Z redno vadbo in vodenjem slabo držo preprečimo in s tem odpravljamo prezgodnje degenerativne
  spremembe