OPOZORILO

Prosimo, da pri oddaji vsake prošnje na prosto delovno mesto, obvezno dopišete registrsko številko razpisa - v ta namen je spodaj tudi navedena. Tako lahko vlogo umestimo k pravemu razpisu.

Hvala za upoštevanje navedenega.

Prosta delovna mesta:

E017041 VIŠJI ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO - reg.št. PE17393 (do 24.4.2024)

E017042 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO - reg.št. PF83911 (do 23.4.2024)

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg.št. PD30191 (do 8.5.2024)

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg.št. OS04792 (do 2.5.2024)

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg.št. ON68413 (do 2.5.2024)

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg.št. PF84081 (do 23.4.2024)

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg.št. PD39220 (do 21.4.2024)

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg.št. PD62157 (do 19.4.2024)

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg.št. PD07676 (do 6.5.2024)

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg.št. OZ96115 (do 24.4.2024)

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg.št. PF02335 (do 16.5.2024)

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg.št. OU14580 (do 16.5.2024)

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg.št. OT01515 (do 2.5.2024)

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg.št. PE75174 (do 23.4.2024)

E035008 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - reg.št. PB16170 (do 25.4.2024)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. PE77620 (do 3.5.2024)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. PE79773 (do 2.5.2024)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. OZ34991 (do 30.4.2024)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. PD48126 (do 26.4.2024)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. PA03351 (do 26.4.2024)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. PC35845 (do 26.4.2024)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. PF89547 (do 25.4.2024)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. PE13434 (do 25.4.2024)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. PE52832 (do 25.4.2024)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. PD17547 (do 23.4.2024)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. PF82698 (do 23.4.2024)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. PD51340 (do 23.4.2024)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. PE91448 (do 19.4.2024)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. PB62170 (do 19.4.2024)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. PD02071 (do 19.4.2024)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. OZ55941 (do 18.4.2024)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. OW14401 (do 18.4.2024)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. PF45644 (do 18.4.2024)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. PE52755 (do 19.4.2024)

E037013 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - reg.št. PC66867 (do 23.4.2024)

E037022 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PATRONAŽNI ZDRAVSTVENI NEGI - reg.št. PF71547 (do 18.4.2024)

E037022 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PATRONAŽNI ZDRAVSTVENI NEGI - reg.št. PF18490 (do 20.4.2024)

E037042 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg.št. PD80270 (do 26.4.2024)

E037042 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg.št. PC00454 (do 24.4.2024)

E037042 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg.št. PE29771 (do 25.4.2024)

E037042 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg.št. PC17033 (do 23.4.2024)

E037042 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg.št. PB65895 (do 23.4.2024)

E037042 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg.št. OU46884 (do 23.4.2024)

E037042 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg.št. PF84400 (do 23.4.2024)

E037042 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg.št. PF63893 (do 23.4.2024)

E037042 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg.št. PE48123 (do 19.4.2024)

E037042 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg.št. PE67762 (do 19.4.2024)

E037042 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg.št. PF76544 (do 19.4.2024)

E037042 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg.št. PC71974 (do 25.4.2024)

E045028 LABORATORIJSKI TEHNIK S POSEBNIMI ZNANJI - reg.št. PF52246 (do 24.4.2024)

E045028 LABORATORIJSKI TEHNIK S POSEBNIMI ZNANJI - reg.št. PB94382 (do 24.4.2024)

E045025 LABORATORIJSKI TEHNIK III (I) - reg.št. OZ05265 (do 25.4.2024)

E045025 LABORATORIJSKI TEHNIK III (I) - reg.št. PD50007 (do 19.4.2024)

E045028 LABORATORIJSKI TEHNIK S POSEBNIMI ZNANJI - reg.št. PD90749 (do 19.4.2024)

E047025 FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI - reg.št. PF81711 (do 20.4.2024)

E047032 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE II - reg.št. PF90709 (do 25.4.2024)

E047032 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE II - reg.št. PF90730 (do 25.4.2024)

E047033 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III - reg.št. OK41532 (do 25.4.2024)

E047037 LOGOPED I - reg.št. PD06380 (do 30.4.2024)

E047037 LOGOPED I - reg.št. PE64095 (do 24.4.2024)

E047055 RADIOLOŠKI INŽENIR II - reg.št. PF01681 (do 23.4.2024)

E048006 MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST II - reg.št. PF85060 (do 23.4.2024)

J017960 VODJA III (KADROVSKA SLUŽBA) - reg.št. PF82430 (do 27.4.2024)

J027005 POSLOVNI SEKRETAR VII/1 - reg.št. PF81941 (do 6.5.2024)