OPOZORILO

Prosimo, da pri oddaji vsake prošnje na prosto delovno mesto, obvezno dopišete registrsko številko razpisa - v ta namen je spodaj tudi navedena. Tako lahko vlogo umestimo k pravemu razpisu.

Hvala za upoštevanje navedenega.

Prosta delovna mesta:

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg.št. OU30669 (do 7.6.2023)

 

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg.št. OW61381 (do 3.6.2023)

E017042 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO - reg.št. OW36453 (do 3.6.2023)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. OS92157 (do 3.6.2023)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. OW29194 (do 3.6.2023)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. OV01264 (do 3.6.2023)

E037041 DIPLOMIRANA BABICA V AMBULANTI - reg.št. OW32769 (do 3.6.2023)

E037013 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - reg.št. OS01825 (do 3.6.2023)

E037042 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg.št. OS01782 (do 3.6.2023)

E037042 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg.št. OT81794 (do 3.6.2023)

E037042 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg.št. OS99826 (do 3.6.2023)

E037042 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg.št. OT80737 (do 3.6.2023)

E047052 PSIHOLOG III - reg.št. OX51837 (do 3.6.2023)

 

E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 - OV76971 (do 1.6.2023)

E018020 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2 - OX43694 (do 1.6.2023)

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - OW08030 (do 1.6.2023)

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - OU14550 (do 1.6.2023)

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - OU14580 (do 1.6.2023)

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - OT01515 (do 1.6.2023)

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - OR89884 (do 1.6.2023)

E018022 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST - OU24650 (do 1.6.2023)

E018022 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST - OS84958 (do 1.6.2023)

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - OT30891 (do 1.6.2023)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - OU70451 (do 1.6.2023)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. OV86336 (do 1.6.2023)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. OW37493 (do 1.6.2023)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. OT37383 (do 1.6.2023)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. OS03979 (do 1.6.2023)

E035008 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - reg.št. OS18696 (do 1.6.2023)

E035008 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - reg.št. OU28558 (do 1.6.2023)

E035008 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - reg.št. OV25380 (do 1.6.2023)

E037023 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PROMOCIJI ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENI VZGOJI - OX40545 (do 1.6.2023)

E037042 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg.št. OP05400 (do 1.6.2023)

E047055 RADIOLOŠKI INŽENIR II - OU89807 (do 1.6.2023)

E047102 RADIOLOŠKI INŽENIR III - OU89980 (do 1.6.2023)

J017113 SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2 - OW64846 (do 1.6.2023)

E049006 RAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC I - OX43510 (do 1.6.2023)

 

E017045 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD3 - OX39950 (do 31.5.2023)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - OX35898 (do 31.5.2023)

E037042 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - OX36771 (do 31.5.2023)

E037022 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PATRONAŽNI ZDRAVSTVENI NEGI - OX38940 (do 31.5.2023)

E047101 FIZIOTERAPEVT III - OX35822 (do 31.5.2023)

E045028 LABORATORIJSKI TEHNIK S POSEBNIMI ZNANJI - OW63806 (do 31.5.2023)

 

E037042 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - OV66120 (do 30.5.2023)

E037042 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - OU46884 (30.5.2023)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - OW92003 (do 30.5.2023)

E0370042 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - reg.št. OX32480 (do 30.5.2023)

E047033 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III - reg.št. OX33792 (do 30.5.2023)

E045025 LABORATORIJSKI TEHNIK III (I) - reg.št. OX32033 (do 30.5.2023)

J017090 RAČUNOVODJA VII/1 - reg.št. OX16609 (do 30.5.2023)

J017092 RAČUNOVODJA VII/2 - reg.št. OX16902 (do 30.5.2023)

J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 - reg.št. OX17090 (do 30.5.2023)

 

E017042 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO - reg.št. OX44288 (do 29.5.2023)

 

E037042 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg.št. OT63960 (do 27.5.2023)

E035008 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - reg.št. OW05138 (do 27.5.2023)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. OV72034 (do 27.5.2023)

J017036 KADROVIK VII/1 - reg.št. OX29447 (do 27.5.2023)

J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 - reg.št. OX30199 (do 27.5.2023)

 

E037049 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI (UC) - reg.št. OX25903 (do 26.5.2023)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. OW96508 (do 26.5.2023)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. OX26605 (do 26.5.2023)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. OU46395 (do 26.5.2023) 

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. OW14401 (do 26.5.2023)

E045019 ZOBOTEHNIK III - PRIPRAVNIK- reg.št. OW97045 (do 26.5.2023)

  OPOZORILO

V kolikor je objavljenih več delovnih mest z enakim nazivom delovnega mesta, prosimo za dopis registrske številke prijave delovnega mesta.