OPOZORILO

Prosimo, da pri oddaji vsake prošnje na prosto delovno mesto, obvezno dopišete registrsko številko razpisa - v ta namen je spodaj tudi navedena. Tako lahko vlogo umestimo k pravemu razpisu.

Hvala za upoštevanje navedenega.

Prosta delovna mesta:  

E017001 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ ZDR. PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU - reg. št. NY96137

E017002 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU - reg. št. NZ28647

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg. št. NE61780

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg. št. NS10203

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg. št. NU78258

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg. št. NW39650

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg. št. NZ55804

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg. št. NZ79428

E018020 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2 - reg.št. NX40260

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg. št. NL47702

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg.št. NS09990

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg. št. NU58087

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg.št. NX57601

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg. št. NZ68994

E035001 DIPL. BABICA DISPANZERSKA DEJAVNOST - reg. št. NZ83085

E037011 DIPL. MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST - reg. št. NZ22718

E037011 DIPL. MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST - reg. št. NZ84228

E047037 LOGOPED II - reg. št. NH72494

E047038 LOGOPED III - reg. št. NW23344

E047055 RADIOLOŠKI INŽENIR - reg. št. NZ53328

E048002 KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO - reg. št. NZ83298

J026004 POSLOVNI SEKRETAR VI - reg. št. NZ79414

J017113 SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2 (I) - reg. št. NZ21788

J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) - reg. št. NX69839

OPOZORILO

V kolikor je objavljenih več delovnih mest z enakim nazivom delovnega mesta, prosimo za dopis registrske številke prijave delovnega mesta.