OPOZORILO

Prosimo, da pri oddaji vsake prošnje na prosto delovno mesto, obvezno dopišete registrsko številko razpisa - v ta namen je spodaj tudi navedena. Tako lahko vlogo umestimo k pravemu razpisu.

Hvala za upoštevanje navedenega.

Prosta delovna mesta: 

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg. št. NE61780

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg. št. NW39650

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg. št. OA63027

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg. št. OA91423

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg. št. NS10203

E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 - reg. št. OB47790

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg. št. NL47702

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg.št. NS09990

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg. št. OA89019

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg. št. NX57601

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg. št. OC74193

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg.št. OE18785

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg. št. OF53810

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg.št. OF63392

0E18021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg. št. OF64549

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2 - reg.št. OC54722

E018025 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg. št. OF37759

E018025 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg. št. OF17591

E017001 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU - reg. št. OF51333

E017001 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU - reg. št. OF59644

E035008 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - reg. št. OE92598

E035008 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - reg. št. OF86815

E035008 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - reg. št. OF06251

E035008 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - reg. št. NZ06779

E035009 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg. št. OF69529

E035009 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg. št. OF17099

E035009 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg. št. OF76819

E035009 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg. št.OF79312

E035009 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg. št. OF27857

E035009 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg. št. OE83400

E035009 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg. št. OF33834

E037011 DIPL. MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST - reg. št. OF69490

E037011 DIPL. MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST - reg. št. OE90630

E037011 DIPL. MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST - reg. št. OE15290

E037011 DIPL. MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST - reg. št. OF76975

E037011 DIPL. MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST - reg. št. OF77387

E037011 DIPL. MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST - reg. št. OF32050

E037011 DIPL. MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST - reg. št. OF13555

E037011 DIPL. MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST - reg. št. OF67440

E037013 DIPL. MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - reg. št. OF26150

E037023 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V PROMOCIJI ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENI VZGOJI - reg- št- OF84507

E047037 LOGOPED II - reg. št. OD72172

E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III - reg. št. OE44063

E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III - reg. št. OE22943

E048002 KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO - reg. št. NZ83298

E047032 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE II - reg. št. OF86940

E047033 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III - reg. št. OF19956

E045007 LABORATORIJSKI TEHNIK III, reg. št. OE31455

E045007 LABORATORIJSKI TEHNIK III. reg. št. OF82494

E045007 LABORATORIJSKI TEHNIK III. reg. št. OE30770

E047025 FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI - reg. št. OD75614

E045019 ZOBOTEHNIK III - reg. št. OF69714

 

 

 

 

OPOZORILO

V kolikor je objavljenih več delovnih mest z enakim nazivom delovnega mesta, prosimo za dopis registrske številke prijave delovnega mesta.