OPOZORILO

Prosimo, da pri oddaji vsake prošnje na prosto delovno mesto, obvezno dopišete registrsko številko razpisa - v ta namen je spodaj tudi navedena. Tako lahko vlogo umestimo k pravemu razpisu.

Hvala za upoštevanje navedenega.

Prosta delovna mesta:  

E017021 ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3 - reg. št. OE96953

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg. št. NE61780

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg. št. NW39650

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg. št. NZ55804

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg. št. NZ79428

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg. št. OA63027

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg. št. OA91423

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg. št. NS10203

E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 - reg. št. OB47790

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg. št. NL47702

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg.št. NS09990

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg. št. NU58087

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg. št. OA89019

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg. št. NZ68994

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg. št. NX57601

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg. št. OC74193

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg. št. OE65000

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg. št. OD76905

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg.št. OE18785

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2 - reg.št. OC54722

E035008 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - reg. št. OE92598

E035009 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg. št. OE83400

E035009 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg. št. OE91791

E035009 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg. št. OD66195

E037011 DIPL. MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST - reg. št. OC43032

E037011 DIPL. MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST - reg. št. OE90504

E037011 DIPL. MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST - reg. št. OE90630

E037011 DIPL. MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST - reg. št. OE96893

E037013 DIPL. MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - reg. št. OD32024

E047033 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III - reg. št. OB94609

E047052 PSIHOLOG II - reg. št. OE83873

E048002 KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO - reg. št. NZ83298

 

 

OPOZORILO

V kolikor je objavljenih več delovnih mest z enakim nazivom delovnega mesta, prosimo za dopis registrske številke prijave delovnega mesta.