OPOZORILO

Prosimo, da pri oddaji vsake prošnje na prosto delovno mesto, obvezno dopišete registrsko številko razpisa - v ta namen je spodaj tudi navedena. Tako lahko vlogo umestimo k pravemu razpisu.

Hvala za upoštevanje navedenega.

Prosta delovna mesta:

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg. št. OK11439
E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg. št. NS10203

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg. št. OH62846

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg. št. ON68413
E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg. št. OM15742
E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg. št. NL47702

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg. št. ON32382
E017004 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD3 - reg. št. ON75168

E037042 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg. št. OP05400
E037042 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg. št. OM51058
 
E037042 DIPL.MEDECINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg. št. OP75054

E037042 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg. št. ON28530

E037042 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg. št. ON74114

E037042 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg. št. OK43197

E037042 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg. št. ON74037
E037042 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg. št. OK29257
E037042 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg. št. OM35805
E037042 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg. št. OL42860

E037042 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg. št. OK18775

E037042 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg. št. OH95747

E037042 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg. št. OH28050

E037042 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg. št. OH27683

E037029 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI - reg. št. OC83440

E037022 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V PATRONAŽNI ZDRAVNSTVENI NEGI - reg. št. OM30032

E037022 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V PATRONAŽNI ZDRAVSTVENI NEGI - reg. št. OM17380

E037022 DIPL. MEDECINSKA SESTRA V PARTONAŽI - reg. št. OP70714

E037023 DIPL. MEDECINSKA SESTRA V PROMOCIJI ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENI VZGOJI - reg. št. OP71143

E037013 DIPL. MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - reg. št. OH95795

E037041 DIPL. BABICA V AMBULANTI - reg. št. ON59625

E037041 DIPL. BABICA V AMBULANTI - reg. št. OP09173


E035036 SREDNJA MEDECINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg. št. OP70853

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg. št. OP64953

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg. št. ON48117

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg. št. OM79864

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg. št. OP61150

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg. št. OL92281

E035026 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI - reg. št. OP53505

E035008 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - reg. št. OE92598


E048006 MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST II - reg. št. OJ42621

E047033 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III - reg. št. OK41532

E047031 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE I - reg. št. ON22770

E047003 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI II - reg. št. OL51232

E047004 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI (PRIPRAVNIŠTVO) - reg. št. ON97573

E045007 LABORATORIJSKI TEHNIK III - reg. št. OP73040

E045007 LABORATORIJSKI TEHNIK III - reg. št. ON40388

E045007 LABORATORIJSKI TEHNIK III (PRIPRAVNIŠTVO) - reg. št. OE30770


E047050 PSIHOLOG - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO - reg. št. OP61562


J015006 EKONOMSKI REFERENT V (II) - reg. št. OP72487

J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) - reg. št. ON92531

 

OPOZORILO

V kolikor je objavljenih več delovnih mest z enakim nazivom delovnega mesta, prosimo za dopis registrske številke prijave delovnega mesta.