OPOZORILO

Prosimo, da pri oddaji vsake prošnje na prosto delovno mesto, obvezno dopišete registrsko številko razpisa - v ta namen je spodaj tudi navedena. Tako lahko vlogo umestimo k pravemu razpisu.

Hvala za upoštevanje navedenega.

Prosta delovna mesta:

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg.št. OU14580 (do 18.10.2023)

 

E017042 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO - reg.št. PB14134 (do 7.10.2023)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. OV72034 (do 7.10.2023)

E047033 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III - reg.št. OK41532 (do 7.10.2023)

J017142 STROKOVNI SODELAVEC ZA UPRAVNO PRAVNE ZADEVE - reg.št. PA95500 (do 7.10.2023)

 

E017042 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO - reg.št. PB12178 (do 6.10.2023)

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg.št. OY63188 (do 6.10.2023)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. OX10793 (do 6.10.2023)

E047102 RADIOLOŠKI INŽENIR  III (I) - reg.št. OZ98670 (do 6.10.2023)

E047102 RADIOLOŠKI INŽENIR III (I) - reg.št. OU89980 (do 6.10.2023)

J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 - reg.št. PB11644 (do 6.10.2023)

 

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg.št. OR89884 (do 5.10.2023)

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg.št. OW08030 (do 5.10.2023)

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg.št. OU30669 (do 5.10.2023)

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg.št. OU14550 (do 5.10.2023)

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg.št. OT01515 (do 5.10.2023)

E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 - reg.št. OV76971 (do 5.10.2023)

E018022 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST - reg.št. OS84958 (do 5.10.2023)

E018022 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST - reg.št. OU24650 (do 5.10.2023)

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg.št. OT30891 (do 5.10.2023)

E035008 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - reg.št. OZ29671 (do 5.10.2023)

E035008 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - reg.št. OU28558 (do 5.10.2023)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. OW64906 (do 5.10.2023)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. OT37383 (do 5.10.2023)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. OV89454 (do 5.10.2023)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. OZ55941 (do 5.10.2023)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. PA03351 (do 5.10.2023)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. OX70331 (do 5.10.2023)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. OX35898 (do 5.10.2023)

E037042 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg.št. OU46884 (do 5.10.2023)

E047004 ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III - reg.št. PB08919 (do 5.10.2023)

E047096 DELOVNI TERAPEVT I - reg.št. PB07350 (do 5.10.2023)

J017030 INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 - reg.št. OY51223 (do 5.10.2023)

J017090 RAČUNOVODJA VII/1 - reg.št. OX97821 (do 5.10.2023)

J017092 RAČUNOVODJA VII/2 - reg.št. OX16902 (do 5.10.2023)

J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 - reg.št. OX17090 (do 5.10.2023)

J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 - reg.št. OX30199 (do 5.10.2023)

 

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg.št. PA61760 (do 4.10.2023)

E018025 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg.št. PB02106 (do 4.10.2023)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. PA26913 (do 4.10.2023)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. OV01264 (do 4.10.2023)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. OW14401 (do 4.10.2023)

J017025 INFORMATIK VII/1 - reg.št. OY86123 (do 4.10.2023)

J017036 KADROVIK VII/1 - reg.št. PB13432 (do 4.10.2023)

 

E037022 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PATRONAŽNI ZDRAVSTVENI NEGI - reg.št. PA97088 (do 3.10.2023)

E037042 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg.št. OZ90936 (do 3.10.2023)

E047050 PSIHOLOG - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO - reg.št. PA97225 (do 3.10.2023)

 

E017045 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD3 - reg.št. PB07196 (do 2.10.2023)

 

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. PA97009 (do 30.9.2023)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. PA93896 (do 30.9.2023)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. OZ32041 (do 30.9.2023)

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg.št. OS03979 (do 30.9.2023)

E037042 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg.št. OX11680 (do 30.9.2023)

E047052 PSIHOLOG III - reg.št. OZ12248 (do 30.9.2023)

E047069 SOCIALNI DELAVEC III - reg.št. PA95363 (do 30.9.2023)

E047073 SPECIALNI PEDAGOG III - reg.št. PA95377 (do 30.9.2023)

 

E017018 ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO - reg.št. PA13802 (do 29.9.2023)

E017018 ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO - reg.št. OZ59380 (do 29.9.2023)

E017042 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO - reg.št. PA93086 (do 29.9.2023)

E047101 FIZIOTERAPEVT III - PRIPRAVNIK - reg.št. PA92978 (do 29.9.2023)

OPOZORILO

V kolikor je objavljenih več delovnih mest z enakim nazivom delovnega mesta, prosimo za dopis registrske številke prijave delovnega mesta.