OPOZORILO

Prosimo, da pri oddaji vsake prošnje na prosto delovno mesto, obvezno dopišete registrsko številko razpisa - v ta namen je spodaj tudi navedena. Tako lahko vlogo umestimo k pravemu razpisu.

Hvala za upoštevanje navedenega.

Prosta delovna mesta: 

E017001 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE / ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU - reg. št. OF51333

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg. št. NE61780

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg. št. NW39650

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg. št. OH62846

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg. št. OA91423

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg. št. NS10203

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg. št. OG40953

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg. št. OG26217

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg. št. OG66490

E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 - reg. št. OB47790

E018020 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2 - reg. št. OG30423

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg. št. NL47702

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg.št. NS09990

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg. št. OA89019

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg. št. NX57601

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg. št. OC74193

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg.št. OE18785

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg. št. OF53810

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg.št. OF63392

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg.št. - OG81005

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2 - reg.št. OC54722

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg.št. OH76813

E018022 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST - reg. št. OG25320

E018025 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg. št. OF17591

E034002 BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC - reg. št. OH53282

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg. št. OH67047

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg. št. OH66558

E035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - reg. št. OH72367

E037013 DIPL. MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - OF26150

E037042 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg. št. OH38728

E037042 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg. št. OH32392

E037042 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg. št. OH32435

E037042 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg. št. OH73760

E037042 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg. št. OH67480

E037042 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg. št. OH67294

E037042 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg. št. OH27683

E037042 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg. št. OH27666

E037042 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg. št. OH53234

E035022 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI - ORL - reg. št. OH68238

E037023 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V PROMOCIJI ZRAVJA IN ZDRAVSTVENI VZGOJI - OH66960

E045006 LABORATORIJSKI TEHNIK II - reg. št. OH08166

E045007 LABORATORIJSKI TEHNIK III - reg. št. OE30770

E045007 LABORATORIJSKI TEHNIK III - reg. št. OH66908

E047025 FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI - reg. št. OG40538

E047032 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III - reg. št. OG71256

E047033 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III - reg. št. OH65276

E047037 LOGOPED II - reg. št. OD72172

E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III - reg. št. OE44063

E048002 KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO - reg. št. NZ83298

J017036 KADROVIK VII/1 - reg. št. OH57941

 

OPOZORILO

V kolikor je objavljenih več delovnih mest z enakim nazivom delovnega mesta, prosimo za dopis registrske številke prijave delovnega mesta.