OPOZORILO

Prosimo, da pri oddaji vsake prošnje na prosto delovno mesto, obvezno dopišete registrsko številko razpisa - v ta namen je spodaj tudi navedena. Tako lahko vlogo umestimo k pravemu razpisu.

Hvala za upoštevanje navedenega.

Prosta delovna mesta:  

E017021 ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3 - reg. št. OC48640

E017018 ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO - reg. št. OC48623

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg. št. NE61780

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg. št. NW39650

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg. št. NZ55804

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg. št. NZ79428

E017018 ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SEPCIALIZACIJE Z LICENCO - reg. št. OB78807

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg. št. OA63027

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg. št. OA91423

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg. št. NS10203

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - reg.št. OC23302

E018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 - reg. št. OB47790

E018020 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2 - reg. št. NX40260

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg. št. NL47702

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg.št. NS09990

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg. št. NU58087

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg. št. OA89019

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg. št. NZ68994

E018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - reg. št. NX57601

E035008 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - reg. št. NZ06779

E035009 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg. št. OC28131

E035009 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg št. OB44442

E035009 SREDNJA MEDICNSKA SESTRA V AMBULANTI - reg. št. NZ53791

E035009 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg. št. OA81782

E035009 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - reg. št. OC42648

E035009 SREDNJA MEDICINSA SESTRA V AMBULANTI - reg. št. NZ57026

E037001 DIPL. BABICA DISPANZERSKA DEJAVNOST - reg.št. OC14102

E037011 DIPL. MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST - reg. št. OC43032

E037029 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI - reg. št. OC47693

E045006 LABORATORIJSKI TEHNIK II - reg. št. OC29245

E045007 LABORATORIJSKI TEHNIK III - reg.št. NV29032

E045007 LABORATORIJSKI TEHNIK III - reg. št. OC38250

E047024 FIZIOTERAPEVT III (AMBULANTA) - reg. št. OC46821

E047033 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III - reg.št. OB94609

E048002 KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNIO MOTNJO - reg. št. NZ83298

E048007 MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST III - reg.št. OC24507

 

OPOZORILO

V kolikor je objavljenih več delovnih mest z enakim nazivom delovnega mesta, prosimo za dopis registrske številke prijave delovnega mesta.