Kontakt

Služba za promocijo in odnose z javnostmi

Urška Godec; 01 3003 949

Rajka Vignjević Pupovac; 01 3003 957

e-pošta: pr@zd-lj.si