Poslanstvo

ZD Ljubljana je odprt, dinamičen in v razvoj osnovnega zdravstva usmerjen javni zavod, kjer promoviramo in krepimo zdravje prebivalstva v Mestni občini Ljubljana in širše, tako s področja preventive, kurative kot rehabilitacije. Uporabnikom naših zdravstvenih storitev zagotavljamo kakovosten in časovno optimalen dostop do zdravstvenih storitev v skladu s strokovnimi smernicami/priporočili in spoštujoč etična načela zaposlenih v zdravstvu, se prilagajamo novim zahtevam zdravstva ter uvajamo novosti v vsebino ali organizacijo zdravstvene oskrbe.

Vrednote

Pri tem ostajamo zavezani našim temeljnim vrednotam:

  • kakovost in varnost
  • strokovnost
  • odgovornost
  • etičnost
  • solidarnost
  • nenehno izpopolnjevanje in razvoj

S podeljenim certifikatom za vodenje sistema kakovosti ISO 9001:2015 našim pacientom zagotavljamo še kakovostnejše zdravstveno varstvo na primarnem nivoju v slovenskem zdravstvu. V želji po še večjem doprinosu k zadovoljstvu naših zaposlenih smo pridobili certifikat Družini prijazna organizacija, ki vpeljuje ukrepe, katerih cilj je izboljšanje upravljanja delovnih procesov ter kakovosti delovnega okolja za boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. V prihodnje si želimo s primerno organizacijo ter z uporabo novih investicij s pomočjo MOL še bolj približati pacientu in njegovim potrebam.

Vizija

V slovenskem zdravstvenem prostoru želimo krepiti vlogo vodilne in referenčne zdravstvene ustanove na primarni ravni in širiti uveljavitev tudi v mednarodnem prostoru.