V slovenskem primarnem zdravstvu, Zdravstveni dom Ljubljana s preko 1.500 zaposlenimi in z opravljanjem zdravstvene dejavnosti za cca. 500.000 prebivalcev, zaseda pomembno mesto. Tako smo v preteklih letih kot ena ključnih organizacij javnega zdravstva v osrednji slovenski regiji, zelo intenzivno pristopili k umestitvi standardov kakovosti v naše vsakodnevno delovanje. Z nadzorovanim uvajanjem kakovosti se je vsem izvajalcem zdravstvene dejavnosti v ZD Ljubljana omogočilo poenotenje dobrih praks in procesov v vseh enotah ter da pristopijo k novim vsebinam strukturirano, nadzirano in evidentirano. Uporabnikom zdravstvenih storitev pa lahko na ta način na vseh lokacijah zagotavljamo še bolj kakovostno zdravstveno obravnavo.

1. februarja 2012 je bil ZD Ljubljana za uspešno vzpostavitev sistema kakovosti podeljen certifikat ISO 9001:2008. S tem pa delo na področju kakovosti ni bilo zaključeno, nasprotno postavljeni so bili temelji sistema vodenja kakovosti. Naslednji korak nadgradnje obstoječega je bil usmerjen k pridobitvi mednarodne akreditacije DIAS, ki smo jo kot prvi zdravstveni dom v Sloveniji pridobili 30. oktobra 2013. Pravo delo na področju kakovosti se je takrat šele dobro začelo, saj je kakovost nenehen proces izboljševanja, prilagajanja in prepoznavanja novih zahtev v okolju, kjer delujemo. Leto 2018 smo uspešno prešli na ISO 9001:2015 in hkrati pridobili certifikat EN 15224:2016, mednarodni evropski standard za zdravstvo.

V želji po še večjem doprinosu k zadovoljstvu naših zaposlenih smo pridobili certifikat Družini prijazna organizacija, ki vsebuje ukrepe, katerih cilj je lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. Spomladi 2018 smo obstoječih 12 ukrepov nadgradili s štirimi novimi ukrepi in prejeli polni certifikat DPO.

Sistem kakovosti je sicer podobno kot organizacija živ sistem, ki ga sproti prilagajamo, korigiramo in razvijamo v smeri iskanja novih, bolj racionalnih poti v odnosih do pacientov in med zdravstvenimi delavci samimi. V tem kontekstu želimo biti konkurenčni, v zdravstvenem prostoru pa prepoznavni po odličnosti svojih storitev in kakovostnem pristopu do dela in razvoja ZD Ljubljana. Mozaik v sistemu kakovosti gradi vsak posameznik zaposlen v ZD Ljubljana, ki s svojim delom pomembno prispeva k našemu skupnemu cilju – še bolj kakovostnemu opravljanju zdravstvenih storitev za naše uporabnike. Kakovost je naš način razmišljanja in dela.