Kaj je mediacija

Mediacija je oblika mirnega reševanja sporov s pomočjo mediatorja, ki s svojim delovanjem v neformalnem postopku udeležencem pomaga doseči sporazum, s katerim rešijo spor oziroma na novo oblikujejo medsebojna razmerja ali odnose.

Kdo je mediator

Mediator je neodvisna, nepristranska in nevtralna oseba, ki ne izdaja zavezujoče odločitve, ampak je strokovno usposobljena oseba za konstruktivno vodenje postopka mediacije in udeležencem s svojim delovanjem pomaga doseči sporazum o rešitvi spora.

V katerih sporih izvajamo mediacije v Mediacijskem centru ZD Ljubljana

V sporih:

 • med pacienti in med zaposlenimi v ZDL,
 • med delavci, zaposlenimi v ZDL (zdravstvenimi delavci, zdravstvenimi sodelavci in ne zdravstvenimi delavci),
 • med delavcem in delodajalcem ZDL,
 • med ZDL in drugimi zdravstvenimi zavodi,
 • med pacienti in drugimi zdravstvenimi zavodi,
 • med ustanovami, poslovnimi partnerji in drugimi vpletenimi v spore v zdravstvu v ljubljanski regiji.

Zakaj mediacija

 • Ker se zanjo prostovoljno odločimo.
 • Ker je postopek v celoti zaupen in o morebitnem času in obsegu razkritja podatkov soglašajo vsi udeleženci.
 • Ker je najboljša tista rešitev, do katere prideta udeleženca spora po mirni poti skupaj.
 • Ker stabilizira odnos udeležencev in je tako usmerjena v prihodnost in možnost nadaljnjega sobivanja in sodelovanja.
 • Ker omogoča, da se spor reši hitro in z nizkimi stroški.

Kdaj je mediacija primerna

 • Če spora ne morete rešiti sami oziroma s pomočjo svojega okolja.
 • Če ste se pripravljeni pogovoriti in iskati rešitev s pomočjo mediatorja, ki skrbi za enakovredno pozicijo obeh strani in zagotavlja enake možnosti predstavitve vsem udeležencem.
 • Če vam je pomembno, da z drugim udeležencem ohranjate odnos tudi v prihodnje in z njim sodelujete.
 • Če želite poiskati mirno neformalno pot, ki pripelje do ustnega ali pisnega sporazuma in ga po dogovoru med udeleženci opredelimo kot moralno ali formalno zavezujočega (možen je tudi notarski zapis).
 • Če ste pripravljeni spoštovati dosežen sporazum.

 

pdf Plakat Mediacijski center ZD Ljubljana

 

Roke trak velike