Napotitelji na mediacijski postopek so lahko vsi, ki spor prepoznajo kot vpleteni vanj ali kot tretje osebe:

  • pacienti,
  • zastopniki pacientovih pravic,
  • zdravstveni delavci in sodelavci,
  • vodstveni kader,
  • predstavniki komisij in razsodišč,
  • pravne in fizične osebe, ki želijo z razrešitvijo konfliktnih okoliščin izboljšati sodelovanje v svojem okolju.

Mediacijo lahko predlagate s pomočjo obrazca. Obrazec ni obvezen, lahko nas samo pokličete ali obiščete.

pdf Obrazec Predlog za začetek mediacije

 

Roke trak velike