Izvajajo:

ZDL – Vič-Rudnik: mag. Peter Golmajer, dr.med., spec., naročanje na tel. št. 01 200 46 06.