ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000 LJUBLJANA

Telefon: +386 1 3003-941 (uprava)

Faks: +386 1 3003-911
E-naslov: chc@zd-lj.si

IBAN: SI56 0126 1603 0921 845
Račun odprt pri Upravi za javna plačila RS
SWIFT (BIC) KODA: BSLJSI2X
ID DDV: SI80683568
Matična številka: 5056063

Lokacija

 

Vodstvo zavoda:

Direktorica: prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec.

Poplas Susic m                                             

Strokovna direktorica: Tea Stegne Ignjatovič, dr. med., spec.

Stegne Ignjatovic m

Namestnik direktorja / član uprave za ekonomiko poslovanja: izr. prof. dr. Zoran Vaupot, MBA, univ. dipl. ekon. 
Namestnik direktorja / član uprave za informatiko: Boštjan Pate, univ. dipl. inz. rač. inform.
Svetovalka v zdravstveni negi: Robertina Benkovič, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Službe na upravi:

PRAVNO-KADROVSKO PODROČJE
Pravna služba, telefon 01 3003 907, 3003 902
Splošna služba
, telefon 01 3003 900
Kadrovska služba, telefon 01 3003 901, 3003 903, 3003 905, 3003 919, 3003 939, 6203 861

GOSPODARSKO PODROČJE
Finančno-računovodska služba, telefon 01 3003 943
Služba za plan, analize in trženje storitev, telefon 01 3003 927
Služba za javna naročila in nabavo, telefon 01 3003 966
Služba za obračun plač, telefon 01 3003 908
Služba za investicijsko vzdrževanje, telefon 01 3003 916

Služba za informatiko, telefon 01 6203 865, 3003 950
Služba za inštruktažo, telefon 01 3003 969

Služba za promocijo in odnose z javnostmi, telefon za medije: 01 3003 949, 3003 957, e-naslov: pr@zd-lj.si

Komisija za kakovost, telefon 01 3003 931