ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000 LJUBLJANA

Telefon: +386 1 3003-941 (tajništvo)

Faks: +386 1 3003-911
E-naslov: chc@zd-lj.si

IBAN: SI56 0126 1603 0921 845
Račun odprt pri Upravi za javna plačila RS
SWIFT (BIC) KODA: BSLJSI2X
ID DDV: SI80683568
Matična številka: 5056063

Lokacija

 

Vodstvo zavoda:

Direktorica: prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec.

Poplas Susic m                                             

Strokovna direktorica: Tea Stegne Ignjatovič, dr. med., spec.

Stegne Ignjatovic m

 

Gospodarsko področje: Polona Szilvassy, mag. manag., dipl. ekon., vodja
Področje za IT, investicije, promocijo in odnose z javnostmi: Peter Hrastar, univ. dipl. inž. el., vodja
Svetovalka v zdravstveni negi: Robertina Benkovič, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Službe na upravi:

SPLOŠNO-KADROVSKO PODROČJE
Splošna služba, telefon 01 3003 900
Kadrovska služba, telefon 01 3003 903, 3003 901, 3003 905, 3003 919, 3003 939, 6203 861

GOSPODARSKO PODROČJE
Finančno-računovodska služba, telefon 01 3003 943
Služba za plan, analize in trženje storitev, telefon 01 3003 927
Služba za javna naročila in nabavo, telefon 01 3003 925
Služba za obračun plač, telefon 01 3003 908

PODROČJE ZA IT, INVESTICIJE, PROMOCIJO IN ODNOSE Z JAVNOSTMI
Služba za informatiko, telefon 01 6203 896, 01 6203 865
Služba za investicijsko vzdrževanje, telefon 01 6203 896, 01 3003 945
Služba za promocijo in odnose z javnostmi, telefon za medije: 01 3003 949, 3003 957, email naslov: pr@zd-lj.si