SVET ZAVODA SESTAVLJA 9 ČLANOV:

3 predstavniki zaposlenih v ZD Ljubljana:

 • mag. Peter Golmajer
 • Tea Kosmač
 • Sven Tencer

5 imenovanih s strani MS MOL:

 • prim. Marija Dunja Piškur Kosmač
 • Stanislava Marija Ferenčak Marin
 • Matjaž Špat
 • dr. Dunja Labović Begović
 • Nada Verbič

1 imenovan s strani ZZZS:

 •  Drago Perkič

PREDSEDNICA SVETA ZAVODA:

 • prim. Marija Dunja Piškur Kosmač

PODPREDSEDNIK:

 • mag. Peter Golmajer