SVET ZAVODA SESTAVLJA 9 ČLANOV:

3 predstavniki zaposlenih v ZD Ljubljana:

 • Peter Golmajer
 • Liljana Klančnik
 • Urška Pfeifer

5 imenovanih s strani MS MOL:

 • Stanislava Marija Ferenčak Marin
 • Bogomir Gorenšek
 • Omar Hanuna
 • Marija Dunja Piškur Kosmač
 • Matjaž Špat

1 imenovan s strani ZZZS:

 •  Drago Perkič

PREDSEDNICA SVETA ZAVODA:

 • Marija Dunja Piškur Kosmač

PODPREDSEDNIK:

 • Peter Golmajer