Ministrstvo za zdravje je Zdravstvenemu domu Ljubljana z Odločbo št. 1611-43/2021-5 z dne 4.10.2021 za dobo 5 let podelilo naziv učnega zavoda za izvajanje praktičnega pouka:

  • dijakov srednjega strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege, zobotehnik in laboratorijski tehnik,
  • študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega, fizioterapija, delovna terapija in radiološka tehnologija,
  • študentov univerzitetnega študijskega programa laboratorijska biomedicina,
  • študentov enovitega magistrskega študijskega programa medicina in dentalna medicina,
  • študentov magistrskega študijskega programa  druge stopnje zdravstvena nega,
  • študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje in magistrskega študijskega programa druge stopnje psihologija,
  • študentov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje in magistrskega študijskega programa druge stopnje specialne in rehabilitacijske pedagogike.

Za izvajanje praktičnega pouka Zdravstveni dom Ljubljana in izobraževalni zavod skleneta vsakoletno pogodbo.