Delovni čas:

  • dopoldansko delo od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00
  • stalna pripravljenost  od ponedeljka do petka od 15.00 do 20.00

Dosegljivost*:

  • osebna dosegljivost patronažne medicinske sestre v pisarni od 7.00 do 9.00
  • dosegljivost po telefonu:
    • na stacionarni telefon od ponedeljka do petka od 7.00 do 9.00 
    • na GSM za nujna stanjaod ponedeljka do petka od 7.00 do 20.00 in **sobota, nedelja, prazniki od 8.00 do 10.00

* Paciente naprošamo, da nas kontaktirajo v času osebne dosegljivosti v pisarni od ponedeljka do petka od 7.00 do 9.00 ure. Po 9.00 uri poteka delo na terenu.

** Ob sobotah, nedeljah in praznikih so obiski patronaže samo na podlagi delovnega naloga zdravnika ali zdravnika specialista po odpustu iz bolnišnice ter prvi obiski novorojenčkov v 24- ih urah po odpustu iz porodnišnice.     

ZD Ljubljana - BežigradE-poštaKontakti
Primožičeva ul. 2
Vodja patronaže: Darja IMPERL DONESKI, dipl. m. s.
pat.bez@zd-lj.si tel: 01 530-81-00
fax: 01 530-81-23
GSM: 040-729-587

 

ZD Ljubljana - CenterE-poštaKontakti
Metelkova ulica 9
Vodja patronaže: Nataša KUNSTIČ, dipl. m. s.
pat.cen@zd-lj.si tel: 01 472-38-53
tel: 01 472-38-35
tel: 01 472-38-36
tel: 01 472-38-37
tel: 01 472-38-38
fax: 01 472-38-90
GSM: 041-724-442

 

ZD Ljubljana - Moste-PoljeE-poštaKontakti
PE FUŽINE
Preglov trg 14
Vodja patronaže: Tea NAPEČNIK, dipl. m. s.
pat.mos@zd-lj.si tel: 01 547-28-14
tel: 01 547-28-15
tel: 01 547-28-17
fax: 01 547-28-05
Enota MOSTE-POLJE
Prvomajska ulica 5
Vodja patronaže: Tea NAPEČNIK, dipl. m. s.
pat.mos@zd-lj.si tel: 01 584-42-01
tel: 01 584-42-03
tel: 01 584-42-77
fax: 01 540-43-27
GSM: 031-588-707
PE POLJE
Cesta 30. avgusta 2
Vodja patronaže: Tea NAPEČNIK, dipl. m. s.

pat.mos@zd-lj.si tel: 01 586-49-33
tel: 01 586-49-34
fax: 01 586-49-53
GSM: 041-896-902

 

ZD Ljubljana - ŠentvidE-poštaKontakti
Enota ŠENTVID
Ob zdravstvenem domu 1
1210 Šentvid
Vodja patronaže: Urška POSPIŠ, dipl. m. s.
pat.sen@zd-lj.si tel: 01 583-74-19
tel: 01 583-74-06
fax: 01 512-57-16
GSM: 041-788-327

 

ZD Ljubljana - ŠiškaE-poštaKontakti
Derčeva ulica 5
Vodja patronaže: Barbara PLEŠNIK, dipl. m. s.
pat.sis@zd-lj.si tel: 01 581-52-70
tel:01 581-52-75
tel:01 581-52-77
tel: 01 581-52-79
fax: 01 505-35-42
GSM: 031-305-420

 

ZD Ljubljana - Vič-RudnikE-poštaKontakti
Enota VIČ-RUDNIK
Šestova ulica 10
Vodja patronaže: Romana PERNEK, dipl. m. s.
pat.vic@zd-lj.si tel: 01 200-45-43
tel: 01 200-45-44
tel: 01 200-45-45
tel: 01 200-45-85
fax: 01 426-18-69
GSM: 051-608-870
PE RUDNIK
Rakovniška ulica 4
Vodja patronaže: Romana PERNEK, dipl. m. s.
pat.vic.rud@zd-lj.si tel: 01 420-24-30
tel: 01 420-24-3