Obveščamo vas, da Mojca Lombardo, dr.med.spec. dne 18.6.2019 preneha z delom v ZD Ljubljana. Novo izbiro osebnega zdravnika bodo morali pacienti urediti pri zdravnikih, ki še sprejemajo nove paciente.

Seznam zdravnikov in zobozdravnikov, ki še opredeljujejo nove paciente v ZD Ljubljana, bomo ažurirali in objavili, ko bomo prejeli nove uradne podatke s strani ZZZS (vezano na sprejeti Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019).

Vodstvo enote Šiška