Obvestilo za voznike
Od 18.5.2020 v Zdravstvenem domu Ljubljana ponovno opravljamo zdravstvene preglede voznikov.

Z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno prepoveduje opravljanje nekaterih dejavnosti s področja voznikov in vozil (šole vožnje, pooblaščene organizacije, izvajalci zdravstvene dejavnosti...). Prepoved opravljanja dejavnosti velja do 17. maja 2020.

Z odlokom se podaljšuje veljavnost vozniških dovoljenj in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, in sicer se veljavnost vozniških dovoljenj, ki zaradi prepovedi iz 1. člena tega odloka potečejo od 18. marca 2020 do 17. maja 20020, podaljša do 17. junija 2020, veljavnost izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki zaradi prepovedi iz 1. člena tega odloka potečejo od 21. marca 2020 do 17. maja 2020, pa se podaljša do 17. junija 2020.

Podaljšanje ADR certifikatov o usposobljenosti voznika se s tem odlokom ne ureja, saj se je njihovo podaljšanje uredilo v Večstranskem sporazumu M324, ki ga je Ministrstvo za infrastrukturo kot pristojni organ za ADR v Republiki Sloveniji podpisalo 20. marca 2020.

Odlok prične veljati 16. aprila 2020.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0794/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji


Izvajajo: CMDPŠ Center, Fužine, Šiška in Vič.

Osnovne cene pregledov voznikov:

ŠIFRASTORITEVCENA V EUR
__M82 PREGLED KANDIDATOV ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL 2. SKUPINE (cena z 22% DDV) 74,00
__M85 PREGLED KANDIDATOV ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL 1. SKUPINE (cena z 22% DDV) 53,00
__M81 PREGLED ZA PODALJ. VELJAVNOSTI VOZ. DOVOLJ. VOZNIKOV 2. SKUPINE (cena z 22% DDV) 39,00
__M86 PREGLED ZA PODALJ. VELJAVNOSTI VOZ. DOVOLJ. VOZNIKOV 1. SKUPINE (cena z 22% DDV) 39,00
__M79 KONTROLNI PREGLED VOZNIKOV 2. SKUPINE (cena z 22% DDV) 74,00
__M80 KONTROLNI PREGLED VOZNIKOV 1. SKUPINE (cena z 22% DDV) 63,00

Po potrebi tudi EKG 12,80 EUR, niktometrija 17,00 EUR, pregled pri psihologu v ZD Ljubljana 42,70 EUR, praktični preizkus vožnje (plačilo pri zunanjem izvajalcu), laboratorijske preiskave: cene so odvisne od potrebnega obsega.

Na preglede se lahko naročite po telefonu ali e-pošti.

ENOTATELEFONE-NASLOV
ZDL CENTER 01 4723 748 cmdps-center@zd-lj.si
ZDL FUŽINE 01 5472 845 cmdps-fuzine@zd-lj.si
ZDL ŠIŠKA 01 5815 332 cmdps-siska@zd-lj.si
ZDL VIČ 01 2004 537 ali 2004 538 cmdps-vic@zd-lj.si