Skladno s slovensko zakonodajo so preventivni zdravstveni pregledi enkrat letno obvezni za vse kategorizirane športnike, ki so kategorizirani pri Olimpijskem komiteju Slovenije s statusom kategorizacije mladinskega, državnega, perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda kategorizacije.

Nekategorizirani športniki so vsi ostali športniki, ki so redno telesno aktivni, bodisi, da redno trenirajo ali se s športom ukvarjajo rekreativno. Za vse tovrstne športnike preventivni zdravstveni pregledi načeloma niso obvezni (obvezni so pri nekaterih športnih zvezah, npr. pri Nogometni zvezi Slovenije), so pa priporočeni s strani stroke na ravni EU, saj je s pregledom možno odkriti srčne napake, ki so lahko za športnika usodne. Prav tako lahko odkrijemo nepravilnosti kostno-mišičnega in živčnega sistema, ki so lahko posledica specifičnih športnih obremenitev. Že prisotne tovrstne bolezni pa se pri športnem udejstvovanju lahko tudi poslabšajo.

V Zdravstvenem domu Ljubljana skrbno sledimo priporočilom stroke, zato opravljamo preventivne zdravstvene preglede nekategoriziranih športnikov. Izvajalki teh pregledov imata dolgoletno prakso s športnimi poškodbami, preobremenitvenimi sindromi in zdravstvenimi težavami, do katerih lahko pride pri ekstremnih naporih.

Pregledi se izvajajo na lokaciji ZD Fužine, Preglov trg 14, 1000 Ljubljana, in sicer:

Sabina Dietner, dr. med, spec. medicine dela, prometa in športa
Naročanje na pregled:
tel. št. 01/ 54 72 831, 01/ 54 72 845, med. sestra Antonija Horvat,
e-naslov narocanje.sabina.dietner@zd-lj.si.

Marijana Nadižar Cerar, dr. med., spec. medicine dela, prometa in športa
Naročanje na pregled:
tel. št. 01/ 54 72 829, 01/ 54 72 845, med. sestra Jana Pleško,
e-naslov narocanje.mdps.marijana.nadizar-cerar@zd-lj.si.

Obseg osnovnega preventivnega zdravstvenega pregleda nekategoriziranega športnika:

Vrsta storitveCena storitve v EUR
PREGLED ŠPORTNIKA (pregled športnika pri zdravniku specialistu medicine dela, prometa in športa, antropometrične meritve telesne teže in višine, pregled vidnih funkcij z binoptometrom, meritev krvnega tlaka, zdravniško spričevalo o sposobnosti za izbrani šport, posredovanje izvidov na dom) 43,00
LABORATORIJSKE PREISKAVE KRVI IN URINA: odvzem krvi iz vene, K - SR, K - Hemogram, odvzem urina, U - Presejalni test (10 parametrov), U - Sediment 17,10
EKG - Elektrokardiogram 11,60
SKUPAJ do 14. leta starosti: 71,70
SPIROMETRIJA - Testiranje pjučnih funkcij (po 14. letu starosti) 15,90
SKUPAJ po 14. letu starosti: 87,60

Na željo staršev se lahko ob pregledu športnika pri odvzemu krvi (2,73 EUR) opravijo še druge preiskave: S - Železo (4,15 EUR), S - Feritin (5,02 EUR), S - Glukoza (2,06 EUR).
V skladu s 1. točko 1. odstavka 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost se DDV ne obračunava.