Jecljanje je motnja govora, pri kateri je normalen tok govora prekinjen. Stara je toliko kot človeški govor, pojavlja se v vseh delih sveta in v vseh jezikih. Pogostejša je pri moških kot pri ženskah. Če se jecljanje pojavi v otroštvu, pogosto pride do spontanega izboljšanja. Le en odstotek odraslih jeclja.

Razlike med ne-tekočim govorom in jecljanjem
Ne-tekoč govor:
- ponavljanje začetnega zloga (npr. MA-MA-MAMA);
- ponavljanje besed (MAMA-MAMA-MAMA);
- ponavljanje delov stavka (JAZ, JAZ BOM, JAZ BOM);
- ponavljanje celih stavkov (MAMA JE DOMA, MAMA JE DOMA);
- ponavljanja so pravilna in počasna;
- v govoru ni napetosti;
- otrok se težav ne zaveda.

Jecljanje:
- napeta in hitra ponavljanja začetnega glasu (MMMMMAMA) ali zloga v besedi (krč-MA-MA-MA-MAMA);
- vlečenje glasu v besedi zaradi povečane napetosti (A......VTO, HI........ŠA);
- otrok spreminja višino in moč glasu;
- dihanje je poudarjeno in napeto, pojavlja se mežikanje, razpiranje ust ali oči, otrok uporablja mašila;
- opazno je napenjanje mišic vratu in lic;
- otrok se zaveda govornih težav.

Kam po pomoč?
Logoped je strokovnjak, ki se ukvarja s preventivo, detekcijo, diagnostiko in rehabilitacijo govornih motenj ter motenj komunikacije. Ena izmed njih je jecljanje.

Logopedi delajo v vseh enotah Zdravstvenega doma Ljubljana. Za obravnavo se morate predhodno naročiti po telefonu ali osebno; potrebujete tudi napotnico oziroma delovni nalog, ki ga napiše otrokov izbrani zdravnik.