ZDL Center
Metelkova ulica 9

Predstojnica: Robertina BENKOVIČ, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Uradne ure
Torek: od 11.30 do 12.30 in od 14.30 do 15.30

Telefon: (01) 4723 - 777
E-pošta: robertina.benkovic@zd-lj.si