Nujnih storitev ni potrebno plačati. Če storitve niso nujne, so po Pravilih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) samoplačniške.

Pravila ZZZS določajo, da storitev plačate, kadar:

  • v času dežurstva (ponoči, nedelje in prazniki) zahtevate storitve, ki niso nujne
  • v ambulanti SNMP v rednem delovnem času uveljavljate storitve, ki niso nujne
Po pravilih ZZZS imate pravico do pregleda v urgentni ambulanti le v nujnih stanjih. V urgentni ambulanti in dežurni službi ne morete dobiti napotnic za naročene preglede in receptov za zdravila, ki jih redno jemljete in zdravniških potrdil.